بررسی نسل جدید غشاهای اسمز معکوس در آب های شور

استفاده از غشاهای اسمز معکوس آب های شور گسترش زیادی پیدا کرده است. تمامی تولید کنندگان مهم غشاهای RO یک یا چند غشای RO آب های شور درست کرده اند. در 10 سال اخیر از لحاظ قیمت کاهش بسیاری داشته اند، و از نظر بازده نمک زدایی آب های شور زیر زمین بازده بیشتری دارند و برای مناطق کم آب مناسب هستند. آخرین نسل غشاهای RO آب های شور از لحاظ فشار عملیاتی بهبود یافته اند و این به معنای هزینه کمتر برای تصفیه آب های شور است. این مقاله نتایج آزمایش پایلوت بر روی این غشاهای نسل جدید RO برای آب های شور زیر زمینی را ارائه میدهد. دو غشای جدید ESPA 4 ساخته شده توسط Hydranautics,Inc,Oceanside,CA و 4040BL ساخته شده توسط Seahan Industries کره جنوبی آزمایش شده اند. شرکت Hydranautics,Inc یک شرکت معتبر در آمریکا است. اما شرکت Saehan Industries در بازار امریکا حضور زیادی ندارد. یک نسل قدیم تر از غشاها ( ESPA 2 از شرکت Hydranautics.,Inc ) نیز به طور موازی با نسل های جدید به منظور مقایسه در عملیات استفاده شده است. این پروژه قسمتی از یک برنامه تحقیقاتی است که توسط Desalination Research and Innovation Partnership بنیان نهاده شده است. این برای تامین کردن آب منطقه کالیفرنیا است.


برچسپ: 
پشتیبانی واتس اپ