پکیج های تصفیه فاضلاب

پکیج های تصفیه فاضلاب

پکیج های تصفیه فاضلاب در واقع یک تصفیه خانه کامل در مقیاس کوچک تر هستند که برای ظرفیت های پساب خروجی پائین ساخته می شوند. این پکیج ها از جنس کربن استیل با پوشش ضد خوردگی و در صورت نیاز پلی اتیلنی و یا فایبرگلاس بوده که در ظرفیت های مختلف به نحوه ای ساخته می شوند که قابلیت جابجایی و نصب در محل را دارا باشند که بسته به نوع آلودگی فاضلاب ورودی  با روش مناسب برای تصفیه پساب خروجی طراحی گردیده و توانایی ارائه خروجی بر اساس استاندارد های محیط زیست را دارا است.

استاندارد خروجی فاضلاب از طرف سازمان حفاظت محیط زیست(به استناد ماده ٥ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مورخ ٥/٩/٧٣)

ردیف

مواد آلوده کننده

تخلیه به آبهای سطحی (mg/l)

تخلیه به چاه جاذب (mg/l)

مصارف کشاورزی و آبیاری (mg/l)

1


اكسيژن خواهي بيو شيميايي

(پنج روزه)

BOD5

٣٠

(لحظه ای٥٠)


٣٠

(لحظه ای٥٠)


١٠٠


2


اكسيژن خواهي شيميايي

COD

٦٠

(لحظه ای ١٠٠)


٦٠

(لحظه ای ١٠٠)


٢٠٠


3


اکسیژن محلول

DO

٢


_


٢


4


مجموع موادجامد محلول

TDS

(تبصره ١)


(تبصره ٢)


_


5


مجموع موادجامد معلق

TSS

٤٠

(لحظه ای٦٠)


_


١٠٠


6


مواد قابل ته نشینی

SS

٠


_


_


7


پتانسیل هیدروژن

PH

٦,٥-٨.٥


٩ – ٥

٦,٥-٨.٥


8


کدورت

TU

٥٠


_


٥٠


9


رنگ


٧٥


٧٥


٧٥


10


کلیفرم گوارشی

(تعداد در ١٠٠ میلی لیتر )

MPN

٤٠٠


٤٠٠


٤٠٠


11


کلیفرم

(تعداد در ١٠٠ میلی لیتر )

MPN

١٠٠٠


١٠٠٠


١٠٠٠


v      تبصره 1 : تخلیه یا غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول ها در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی ، غلظت کلراید سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع ٢٠٠ متری بیش از ده درصد افزایش ندهد.

v      تبصره 2 : تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلراید ، سولفات و مواد محلول پساب خروجی به آب مصرفی بیش از ده در صد نباشد .

 

ظرفیت  پکیج های تصفیه فاضلاب

-         5 متر مکعب در روز

-         10 متر مکعب در روز

-         20 متر مکعب در روز

-         30 متر مکعب در روز

-         40 متر مکعب در روز

-         50 متر مکعب در روز

-         60 متر مکعب در روز

-         75 متر مکعب در روز

-         100 متر مکعب در روز

-         120 متر مکعب در روز

-         150 متر مکعب در روز

-         200 متر مکعب در روز

-         300 متر مکعب در روز

-         400 متر مکعب در روز

-         600 متر مکعب در روز

-         800 متر مکعب در روز


برچسپ: Wastewater, treatment, filtration, تصفیه فاضلاب, فاضلاب, تصفیه فاضلاب صنعتی, پکیج فاضلاب صنعتی
پشتیبانی واتس اپ