گزارش نوزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

گزارش نوزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی


شرکت عمران سازان مهاب در نوزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی حضور داشت و مدیر فروش خاورمیانه شرکت CSM به سوالات فنی و بازرگانی بازدید کنندگان درغرفه این شرکت پاسخ داد.
در زیر تصاویری از غرفه این شرکت در نمایشگاه نفت و گاز ملاحظه می فرمایید.

پشتیبانی واتس اپ