گزارش تصویری از نمایشگاه آب و فاضلاب

گزارش تصویری از نمایشگاه آب و فاضلاب

شرکت عمران سازان مهاب در این دوره نمایشگاه بین المللی مدل های متنوع دستگاه تصفیه آب و نیز تجهیزات تصفیه آب صنعتی و خانگی را به نمایش گذاشته است

یادآور می گردد دهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران تا 29 آبان 93 دایر می باشد و شرکت عمران سازان مهاب مقدم شما بازدید کنندگان محترم را گرامی می دارد

ضمناً تصاویر بازدید معاون وزیر نیرو در این دوره از نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب از غرفه شرکت عمران سازان مهاب و برخی از تصاویر نمایشگاه را می توانید در ادامه مشاهده فرمائید


دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی


  دستگاه تصفیه آب خانگی


دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف واترتک سافت واتر

دستگاه تصفیه تصفیه آب خانکی دستگاه تصفیه آب صنعتی دستگاه تصفیه آب


پشتیبانی واتس اپ