فیلترهای مکانیکی باعث کاهش کدورت آب ؟

فیلترهای مکانیکی باعث کاهش کدورت آب ؟

فیلترهای مکانیکی از طریق فرآیند صاف کردن می‌توانند شن و ماسه، خاک و دیگر ذرات معلق موجود در آب را حذف کنند. فیلترهای مکانیکی باعث کاهش کدورت آب می‌شوند و ظاهر آن را بهبود می بخشند

تأثیر فیلترهای مکانیکی در کاهش کدورت آب و حذف ذرات معلق

دستگاه‌های فیلتراسیون، در اندازه‌ها و طرح‌های مختلف وجود دارند. دستگاه‌های کوچک برای مصارف آشپزخانه مناسب هستند و قبل از این‌که نیاز به تعویض فیلتر پیدا کنند فقط می‌توانند بین 100 تا 300 گالن آب را تصفیه کنند. دستگاه‌های بزرگ که در زیر سینک نصب می‌شوند، و اغلب فیلترهای درون خطی (in line) نیز نامیده می‌شوند، چنان طراحی شده‌اند که بتوانند تا 1500 گالن را نیز تصفیه کنند. دستگاه‌های دیگری نیز وجود دارند که قادرند تمامی آب مصرفی در منزل را تصفیه کنند

در بیش‌تر موارد فیلترهای مکانیکی را با فیلترهای کربنی ترکیب می‌کنند. فیلترهای مکانیکی کوچک، که در آن‌ها از الیاف سلولزی استفاده می‌شود، می‌توانند هم به شیر آشپزخانه متصل شوند و هم می‌توانند در زیر سینک نصب گردند. در فیلترهایی که برای تصفیه کل آب مصرفی در منزل استفاده می‌شوند، می‌توان از شن یا ماسه نیز بهره گرفتفیلترهای مکانیکی باعث کاهش کدورت آبفیلترهای مکانیکی نیترات را حذف نمی کند

هم‌چون فیلترهای کربنی، فیلترهای مکانیکی نیز نمی‌توانند نیترات، باکتری‌ها و یا فلزات سنگین را حذف کنند. پس ترجیحاً بهتر است که آب عبور کننده از آن‌ها دارای مشکلات بیولوژیکی نباشد

تعویض و شستشوی به‌موقع فیلتر در این دستگاه‌ها دارای اهمیت فراوانی است. اگر فیلتر مکانیکی به‌طور منظم تمیز و یا تعویض نشود، احتمال انسداد آن وجود دارد و در نتیجه فشار آب و نیز شدت جریان عبوری از آن کاهش پیدا خواهد کرد. تکرار عملیات شستشوی فیلتر و یا تعویض آن به سطح آلاینده‌های موجود در آب و کیفیت آب عبوری از میان فیلتر بستگی دارد. فیلترهای شنی باید به‌صورت خودکار و یا دستی تحت شستشوی معکوس قرار گیرند تا ذرات به‌دام افتاده در آن‌ها جدا شوند. در شکل زیر یک فیلتر مکانیکی حاوی الیاف سلولزی که با فیلتر کربن فعال ترکیب شده، نشان داده می‌شود


بیشتر بخوانید:


پشتیبانی واتس اپ