مزیتهای سیستم اسمز معکوس reverse osmosis

مزیتهای سیستم اسمز معکوس reverse osmosis

مزیتهای سیستم اسمز معکوس reverse osmosis

اسمز معکوس (reverse-osmosis-system) یک فرآیند جداسازی غشایی است که در آن آب خوراک تحت فشار بر روی سطح غشا جاری می شود. آب تصفیه شده بداخل غشا نفوذ کرده و جمع آوری می گردد، در حالیکه آب غلیظ شده که حاوی مواد حل شده و حل نشده است، از میان غشا عبور نکرده و تخلیه می شود.

الزامات کلیدی فرآیند اسمز معکوس (RO) ، ممبرین و آب تحت فشار است. سایر لوازم عبارتند از پیش فیلتر برای حذف ناخالصیهای معلق، و فیلتر کربن برای حذف کلر (زیرا کلر به ممبرین آسیب وارد می کند).

سیستم اسمز معکوس (RO) ، تا 99٪ از کل جامدات محلول را حذف می کند

بیشتر غشاها می توانند 90 تا 99 درصد از ناخالصی های محلول را، بر حسب نوع ناخالصی و ترکیبات موجود در آب، حذف کنند. سیستم های اسمز معکوس (RO) قادرند که نمکها، میکروارگانیسم ها و بیشتر مواد آلی با وزن مولکولی زیاد را حذف کنند. ظرفیت سیستم به درجه حرارت آب، کل مواد جامد محلول در آب خوراک، فشار عملیاتی و مقدار بازیابی کل سیستم بستگی دارد.

مزیتهای اسمز معکوس نسبت به فرآیندهای معمولی

در مقایسه با فرآیندهای معمولی تصفیه آب، اسمز معکوس ثابت کرده است که در امر جدا کردن نمکها، آلاینده های شیمیایی و فلزات سنگین مانند سرب از آب آشامیدنی، بسیار موثرتر است. برای آبهایی که کل جامدات محلول در آنها در حد 200 و یا بیشتر است، سیستم اسمز معکوس ارزانتر از سیستم های تبادل یونی می باشد. حتی اگر مقدار کل جامدات محلول کمتر از 200 نیز باشد، برای جدا کردن سیلیس و مواد آلی بهتر است که از سیستم اسمز معکوس استفاده شود. در مقایسه با روش تقطیر، اسمز معکوس انرژی کمتری مصرف می کند و مشکلات مربوط به درجه حرارت بالا و یا رسوب گرفتگی و خوردگی را ندارد. امروزه سیستم های اسمز معکوس ثابت کرده اند که بطور معناداری مقرون به صرفه ترین و موثرین در امر بهبود کیفیت آب هستند.

بهره برداری و نگهداری آسان

سیستم های اسمز معکوس در کارخانه مونتاژ می شوند، مورد آزمایش قرار می گیرند و در حقیقت آماده بهره برداری می باشند. آنها برای انجام عملکرد موثر طراحی می شوند و بهره برداری و نگهداری از آنها بسیار آسان است. در کنار نظارت منظم و شستشوی دوره ای غشاها، بر حسب کیفیت آب و اندازه سیستم و نیز سیستم پیش تصفیه، ضروری است که ممبرین ها بطور سالیانه و یا نهایتاً هر سه سال یکبار عوض شوند. پمپها نیز باید به طور منظم نگهداری و تعمیر شوند.

بیشتر بخوانید
اسمز معکوس
اسمزمعکوس و اصول سیستم های اسمز
اسمزمعکوس (Reverse Osmosis)
دستگاه تصفیه آب با ممبران اسمزمعکوس
مزایا و معایب تصفیه آب با سیستم های RO
دستگاه های تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO
سیستمهای اسمز معکوس در انواع دستگاه های RO

پشتیبانی واتس اپ