گزارش کارگاه آموزشی ازن و UV

گزارش کارگاه آموزشی ازن و UV

کارگاه آموزشی ازن و UV در تاریخ 21/09/1390 در واحد سمعی و بصری دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور حدود 70 نفر از اساتید، دانشجویان و کارشناسان با همکاری شرکت عمران سازان مهاب و جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این کارگاه که از ساعت 11 صبح تا 20 بعد از ظهر ادامه داشت، آقای دکتر مجید محسنی استاد دانشگاه UBC کانادا و آقای دکتر محمد مهدی بذری به ارائه موضوعات پرداختند.
فایل های مطالب ارائه شده در این کارگاه را می توانید از انتهای صفحه دریافت کنید.

ضدعفونی آب (کلر زنی)
ضدعفونی آب (ضدعفونی با UV)
ازوناسیون (ضدعفونی با ازن)
فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته
کربن فعال


پشتیبانی واتس اپ