کلر

عملیات پس از تصفیه آب با سیستم RO آب را جهت توزیع آماده می کند. اگرچه آب RO پس از گذر از ممبرین عاری از پاتوژن ها می باشد، بهتر است عملیات تصفیه ثانویه در مواردی که احتمال خرابی در ممبرین و یا آلودگی ثانویه در جریان آب خروجی می باشد انجام شود. برای ضدعفونی یا از لامپ های UV جهت از بین بردن germicidal یا باکتری ها استفاده شود. کلرزنی یا chloromination (کلر و آمونیا ) از ته نشینی پاتوژن ها در جریان های خروجی مانند سازه های جدید و یا آب backwash و یا لوله های مشکوک به آلودگی جلوگیری می کند.
هیپوکلریت کلسیم
 
   

پشتیبانی واتس اپ