مواد شوینده ممبرین

تمیز کردن ممبرین برای تمام ممبرین های RO به طور متداول نیاز می باشد. ممبرین RO به ناخالصی های آب اجازه عبور از غشاء را نمی دهد بنابراین پس از گذشت زمان ممبرین ها دچار گرفتگی می شوند و نیاز به شستشو دارند.
برای یک سیستم معمولی دوبار در سال نیاز به شستشوی  ممبرین می باشد.
اسید شستشوی ممبرین
 
   

پشتیبانی واتس اپ