فیلتر رزین MixBed

فیلتر رزین MixBed

فیلتر رزین MixBed

کاربرد : جهت دیونیزاسیون آب در صنایع مختلف از جمله دارو سازی , آرایشی , پزشکی و آزمایشگاه ها , برج های خنک کننده و بویلر ها

مشخصات فیلتر رزین MixBed
 

*این فیلتر دارای استاندارد NSF  می باشد .