صنعتی _ ظرفیت 30 مترمکعب به بالا

صنعتی _ ظرفیت 30 مترمکعب به بالا

صنعتی _ ظرفیت 30 مترمکعب به بالا

کارشناسان این شرکت این دستگاه ها را با پمپ ، فیلتر و ممبرین های مورد نظر مشتریان ، طراحی و پیاده سازی می کنند.پشتیبانی واتس اپ