آب لب شور

-40"BW Standard Condition: 2000ppm NaCl, 225psi (15.5 bar), 77°F (25°C), pH 8 and 15% recovery

موارد ستاره دار دارای توضیح هستند.

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
ممبران 8 اینچ تصفیه آب مدل BW30-400 ** 10,500 (40) 99.5 8.0 / 40 40"BW Standard
TW30-2540 850 (3.2) 99.5 2.5 / 40 40"BW Standard
BW30-2540 850 (3.2) 99.5 2.5 / 40 40"BW Standard
TW30-4040 2,400 (9.1) 99.5 4.0 / 40 40"BW Standard
LC HR-4040 29 (11) 99.7 4.0 / 40 40"BW Standard
BW30-4040 ** 2,400 (9.1) 99.5 4.0 / 40 40"BW Standard
BW30-365 9,500 (36) 99.5 8.0 / 40 40"BW Standard
BW30-400/34i 10,500 (40) 99.5 8.0 / 40 40"BW Standard
BW30-440i ** 11,500 (43) 99.5 8.0 / 40 40"BW Standard
BW30HR-440i 12,650 (48) 99.7 8.0 / 40 40"BW Standard

پشتیبانی واتس اپ