ژنراتور ازن استخری

ژنراتور ازن استخری

ژنراتور ازن استخری

ازن ژنراتور های INSITU میزان بالایی از ازن محلول و هم چنین مخلوطی از اکسنده ها را مانند پر اکسید هیدروژن و رادیکال های هیدرو اکسید تولید می کنند که موجب تاثیر سریعتر فرآیند تصفیه آب استخر می شود. تمام اکسید کننده ها در حذف COD و میکروارگانیسم ها مشارکت دارند. این دستگاه توانایی تولید مستقیم ازن را، توسط فرآیند تجزیه الکتروکاتالیستی دارد و به همین دلیل نیازی به کمپرسور، ونتوری، خشک کن هوا و یا اکسیژن ساز را نسبت به   ژنراتور های گازی ندارد .

ازن ژنراتور استخری

مشخصات

  • عدم نیاز به کمپرسور، خشک کن هوا، اکسیژن ساز و تزریق کننده ازن
  • راه اندازی آسان بعد از فیلتر استخر
  • کنترل اتوماتیک جهت تولید مداوم ازن
  • بدون نیاز به هزینه نگهداری
  • مناسب برای نواحی که آب نرم با غلظت کمتر از 250ppm داشته باشد

OZO-Insitu-20D/48Lمدل دستگاه
200 m³ تاحجم استخر
10 gpmماکزیمم جریان ورودی به دستگاه
5.1 KWمصرف برق دستگاه
10 g/hrمقدار ازن تولیدی در ساعت


پشتیبانی واتس اپ