پرشروسل

پرشروسل (Pressure vessels) محفظه ای برای قرار گرفتن ممبرین دارد، پرشر وسل دارای کاربرد وسیع و مهمی در صنایع نمک زدایی، سیستم اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، و اولترافیلتراسیون می باشد.
تفاوت وسل ها در جنس پوسته، ورودی و خروجی خوراک، محدوده عملکرد فشاری، محدوده عملکرد دمایی، محدوده عملکرد (pH)، و اندازه مختلف پورت های ورودی و خروجی می باشد.
شرکت عمران سازان مهاب واردکننده وسل های Codeline و VETEC  می باشد. تمامی پرشروسل ها دارای سطح داخلی صاف به منظور آب بندی بهتر ممبرین و سهولت جابجایی آن درون وسل ،  پوسته از جنس کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه (FRP)،  ورودی خوراک از انتها ( End Entry ) یا از کنار ( Side Entry )، اندازه مختلف پورت های ورودی و خروجی آب تصفیه شده، خوراک و پساب ، و  دارای گواهی و استاندارد های جهانی  می باشند. 
ROPV Pressure vessels - پرشر وسل ROPV
 
پرشروسل Codeline 80S Series
 
پرشروسل Codeline 40E Series
 
پرشروسل End Entry 80E Series
 
پرشروسل Codeline Ecoline 8
 
پرشروسل Codeline 80U Series
 
پرشروسل Codeline 80H Series
 
پرشروسل 4 اینچ ورودی از کنار (Side Entry) ا CodeLine
 
پرشروسل های 4 اینچ ورودی از انتها ( End Entry ) ا CodeLine
 
پرشر وسل های 2.5 اینچ ورودی از انتها ( End Entry ) ا CodeLine
 
پرشروسل 8 اینچ VETEC
 
پرشروسل 4 اینچ VETEC
 
پرشروسل 2.5 اینچ VETEC
 
   

پشتیبانی واتس اپ