پرشروسل 2.5 اینچ VETEC

پرشروسل 2.5 اینچ VETEC

پرشروسل 2.5 اینچ VETEC


پرشروسل

پرشروسل های VETEC با قطر 2.5 اینچ به عنوان محفظه ممبرین، جهت تولید آب خالص دارای مشخصات زیر می باشد:
  •  دارای سطح داخلی صاف به منظور آب بندی بهتر ممبرین و سهولت جابجایی آن درون وسل
  •  دارای روکش پلی اورتان جهت مقاومت در برابر آسیب های محیطی
- ورودی خوراک از انتها (End Entry)
- دارای گواهینامه ISO9001:2000


مشخصات پرشروسل