پرشروسل 8 اینچ VETEC

پرشروسل 8 اینچ VETEC

پرشروسل 8 اینچ VETEC


پرشروسل

پرشروسل های VETEC با قطر 8 اینچ به عنوان محفظه ممبرین جهت تولید آب خالص، تصفیه پساب، نمک زدایی از آب دریا و بازیافت آب های آلوده، دارای مشخصات زیر می باشد:

  •  دارای سطح داخلی صاف به منظور آب بندی بهتر ممبرین و سهولت جابجایی آن درون وسل 
  •  دارای روکش پلی اورتان جهت مقاومت در برابر آسیب های محیطی 
  •  ورودی خوراک از انتها ( End Entry ) یا از کنار ( Side Entry ) 
  •  اندازه مختلف پورت های ورودی و خروجی آب تصفیه شده، خوراک و پساب در وسل های ساید پورت 
  •  دارای Head Seal جهت آب بندی کامل و با دقت دو سر انتهایی وسل 
  •  دارای گواهی ISO9001:2000 و استاندارد ASME 

مشخصات پرشروسل