دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف دو مرحله ای دیواری با ضدعفونی کننده UV مدلWS102 UV

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف دو مرحله ای دیواری با ضدعفونی کننده UV  مدلWS102 UV

دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف دو مرحله ای دیواری با ضدعفونی کننده UV مدلWS102 UV

مرحله اول : فیلتر دو منظوره رسوبگیر و کربن فعال جهت حذف رسوبات ، مواد معلق ، رفع کدورت آب بهبود طعم و مزه آب و حذف کلر ، رنگ و بو از آب

مرحله دوم : فیلتر کربن بلاک جهت حذف کلر ، مواد آلی ، سموم ، مواد شوینده و رنگ و بو از آب

مرحله نهایی : ضدعفونی کننده به روش تابش پرتو فرابنفش (UV) جهت ضدعفونی ، استریلیزه کردن آب و از بین بردن میکروب ها ، باکتری ها ، ویروس ها و کلیه میکرو اُرگانیسم ها در آب

حداکثر آب دهی : 2 لیتر در دقیقه 

 

دستگاه تصفیه آب واترسیف_دو مرحله ای UV داردستگاه تصفیه آب واترسیف_دو مرحله ای UV داردستگاه تصفیه آب واترسیف_دو مرحله ای UV دار

پشتیبانی واتس اپ