بلوئرهای هوادهی

این دمنده های هوا از نوع  جابجایی مثبت دوار بوده و عمدتا جهت تزریق هوای فشرده  به تانک های هوادهی و استخر های آبزیان به صورت عمقی جهت انجام فرآیندهای هوازی و یا انجام عملیات شستشوی معکوس در مخازن تحت فشار به کار برده می شود.با توجه به حجم هوای مورد نیاز و فشار کاری مد نظر می توان از این تجهیز بهره برد. این تجهیز توسط شرکت عمران سازان مهاب بسته به نیاز با برندهای مطرح اروپایی توسط این مجموعه قابل ارائه است.
Aeration blowers بلوئرهای هوادهی
 
   

پشتیبانی واتس اپ