دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی RO

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی RO

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ، دستگاهی است برای تصفیه آب های با شوری كم (TDS<1000) در برخی مناطق و شهرستان ها مناسب می باشند. ظرفیت این دستگاه ها از ۳۰۰ تا ۸۰۰ گالن در روز می باشد و برای اداره جات، هتل ها، مدارس بیمارستان ها و كارگاه های كوچک صنعتی مناسب می باشد و جهت تولید آب شرب مورد نیاز پرسنل این مراكز مورد استفاده قرار می گیرد


مزیت دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی RO


این دستگاه ها قادر به حذف كلیه آلودگی های محلول (املاح و نمك های مضر و سختی) و آلودگی های غیرمحلول (گل و لای و ذرات كلوئیدی معلق در آب) موجود در آب می باشد، و آبی كاملا مناسب جهت شرب تولید می كنند

مزیت دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی RO

از مزایای این سیستم ها، نیاز به فضای بسیار كم، مصرف برق پایین سادگی نصب و راه اندازی و بهره برداری، نیاز به سرویس كم، سرویس سریع و آسان و اقتصادی بودن (در مقایسه با خرید آب بسته بندی) می باشد.

شركت عمران سازان مهاب ارائه كننده دستگاه های تصفیه آب RO نیمه صنعتی با مارک Watersafe می باشد كه در ظرفیت های ۳۰۰ گالن در روز(۱۰۰۰ لیتر)، ۵۰۰ گالن در روز(۱۵۰۰ لیتر)، ۶۰۰ گالن در روز(۲۰۰۰ لیتر) و ۸۰۰ گالن در روز(۳۰۰۰ لیتر) ارائه می شود و در زمان بسیار كوتاه نصب و راه اندازی می شود.

منبع : فروشگاه دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی ، خانگی و صنعتی عمران سازان مهاب


پشتیبانی واتس اپ