چه آبی بنوشیم؟


drink_water2.jpg

آب‌ منشأ حیات‌ و سرچشمه‌ زندگی ‌است‌ و تمام‌ موجودات‌ عالم‌ با آب ‌زنده‌اند و حیات‌ دارند.

آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود ، اما از بین نمی رود .

هر گونه حیات محتاج آب می باشد. انسان ها از آب آشامیدنی استفاده می کنند. آب آشامیدنی آبی است که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد و عاری از هرگونه ماده مضر برای بدن انسان باشد .

آب املاح و مواد معدنی مختلفی دارد که بر حسب آن مواد ، طعم و مزه اش بسیار تفاوت می کند. البته انسان ها خود ، قادرند که آشامیدنی بودن آبی را ارزیابی کنند ، مثلاً از آب شور دریا و یا آب های بدبوی باتلاق ها استفاده نمی کنند .

آب های آشامیدنی را از چشمه ها، قنات ها و یا چاه ها استخراج می کنند. باران و دریا هم از دیگر منابع آبی هستند که البته به عنوان آب آشامیدنی مناسب نیستند. این گونه آب ها را باید برای آشامیدن سالم سازی و تصفیه نمود.

روش های معروف‌ تصفیه آب ‌آشامیدنی شامل تصفیه آب با جوشانیدن آب ، تقطیر و کلریناسیون آب می باشد .

بر اثر جوشانیدن ‌آب‌ به‌ مدت‌ یک‌ دقیقه‌ کلیه‌ عوامل‌ بیماری‌زا ، تخم‌ انگل ها ، پروتوزئرها ، باکتری ها از بین می روند.

در روش ‌کلریناسیون تصفیه آب ( تصفیه آب با استفاده‌ ازکلر مادر ) با افزودن‌ پرکلرین‌ ( کلر مادر ) به ‌آب ‌، به‌ نحوی‌ که‌ پس‌ از نیم‌ ساعت‌ کلر باقیمانده‌ در آن‌ به مقدار مشخصی باشد.

می‌توان‌ گفت‌ که در این روش تصفیه آب ، آب‌ از نظر باکتری ها و ویروس ها سالم‌سازی‌ شده‌ است‌ اما آلودگی های ‌انگلی‌ آن‌ بدون‌ هیچ‌ تغییری‌ در آب‌ باقی‌ خواهد ماند. بنابراین‌ آب‌ کلرینه‌ شده‌ عاری‌ ازتخم‌ انگل‌ و پروتوزئرها نیست ‌. با این‌وجود چون‌ به‌ واسطه‌ کلرزنی‌ عامل‌ سه‌بیماری‌ خطرناک‌ و کشنده‌ تیفوئید ، وبا و اسهال‌ از بین‌ می‌رود ، بنابراین‌ توصیه‌ می‌شود که‌ در مورد آب‌ آشامیدنی‌ عمل‌کلرزنی‌ صورت‌ گیرد.

حداقل‌ مقدار مجاز کلر آزادباقیمانده‌ با توجه‌ به‌ pH آب‌ 0/2 میلی‌گرم‌ در لیتر است‌، ولی‌ در مخازن ‌ذخیره‌ میزان‌ توصیه‌ شده‌ کلر برای‌ ضدعفونی‌ کردن‌ آب‌ 3 تا 5 گرم‌ پودرپرکلرین‌ (هیپوکلریت‌ کلسیم‌ 70درصد) به‌ ازای‌ هر متر مکعب‌ آب ‌است‌.

برچسپ: 
پشتیبانی واتس اپ