فن آوری استفاده مجدد از آب

فاضلاب به عنوان یکی از منابع ثابت و قابل توجه آب جایگزین به شمار می رود. در کشور کره جنوبی، 73.2 درصد از آب مورد نیاز شهری از 16 میلیون متر مکعب در روز آب تصفیه شده از پساب فاضلاب شهری تامین می شود. با یک حساب سرانگشتی مشخص است که می توان با استفاده مجدد تنها 10 درصد از فاضلاب شهری 58 میلیون متر مکعب در سال آب تولید کرد. در این مطالعه، از یک راکتور MBR در مقیاس پایلوت برای تامین آب تصفیه شده یک توالت از فاضلاب استفاده شده است. پساب این راکتور سطح متوسطی از استانداردهای آب را در کره جنوبی به جز در زمینه باکتری کلیفرم و رسوبات کلردار ارائه می دهد. با ضد عفونی کلر این مشکلات دیگر به راحتی مرتفع می شود. رسوبات کلردار در استانداردها، ضد عفونی های مختلف جایگزین را محدود می کند. تحقیقات بیشتر برای ضد عفونی های جایگزین مانند اشعه ماورا بنفش و ازن در برنامه های استفاده مجدد آب با توجه به جنبه های اقتصادی مورد نیاز است. استانداردهای پیشنهادی برای کیفیت آب با هدف تامین آب نسل صنعتی خنک کننده ها از فاضلاب در کره جنوبی می باشد. آیتم هایی مثل کدورت، ذرات جامد معلق، T-P ، T-N ، DOC ، قلیایت، pH ، سختی و رسانایی نیز برای بررسی این استانداردها پیشنهاد شده است. نتایج بررسی تکنولوژی های غشایی MBR - اسمز معکوس و MBR - نانوفیلتراسیون مشخص می کند که نانوفیلتراسیون پتانسیل زیادی برای احیا و استفاده مجدد آب دارد.

دریافت متن کامل مقاله

برچسپ: 
پشتیبانی واتس اپ