اسمز معکوس (Reverse Osmosis)


در بیشتر موارد، باید قبل از تأسیسات RO یک پیش‌تصفیه‌ی درست نصب گردد تا از لای‌گرفتگی ممبرین به‌وسیله‌ی رسوبات، سختی، مواد آلی، باکتری‌ها، سیلیس، اکسیدهای فلزی و یا حتی کلر جلوگیری شود.
همچنین، آب تصفیه شده توسط RO ، به‌علت وجود دی‌اکسید کربن محلول، اسیدی‌تر از آب خوراک است. مرحله‌ی مشترک پس از تصفیه شامل خنثی‌ کردن pH و وارد کردن مواد معدنی به آب می‌باشد.
ممبرین‌های مارپیچی (Spiral membranes)
ممبرین‌های مارپیچی که از دو لایه‌ی غشائی تشکیل شده‌اند، بر روی یک پارچه جمع‌آوری کننده‌ی آب تصفیه‌شده قرار می‌گیرند. این بسته‌ی غشائی به‌دور لوله‌ی تخلیه‌ی آب تصفیه‌شده پیچیده می‌شود (تصویر زیر را ببینید). در نتیجه تراکم بسته‌بندی ممبرین‌ها زیاد‌تر می‌گردد. مجرای مربوط به خوراک در ارتفاعی مناسب قرار می‌گیرد، تا از مسدود شدن واحد غشائی جلوگیری شود.
ممبرین‌های مارپیچی فقط برای نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس (RO) مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 
ممبرین مارپیچی
ممبرین‌های مارپیچی که از دو لایه‌ی غشائی تشکیل شده‌اند، بر روی یک پارچه جمع‌آوری کننده‌ی آب تصفیه‌شده قرار می‌گیرند. این بسته‌ی غشائی به‌دور لوله‌ی تخلیه‌ی آب تصفیه‌شده پیچیده می‌شود (تصویر زیر را ببینید). در نتیجه تراکم بسته‌بندی ممبرین‌ها زیاد‌تر می‌گردد. مجرای مربوط به خوراک در ارتفاعی مناسب قرار می‌گیرد، تا از مسدود شدن واحد غشائی جلوگیری شود.
ممبرین‌های مارپیچی فقط برای نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس (RO) مورد استفاده قرار می‌گیرند.


ممبران سیستم اسمز معکوس تصفیه آب

ممبرین‌های بالش شکل (Pillow-shaped membranes)

ممبرین‌هایی که از صفحاتی صاف تشکیل می‌گردند، ممبرین بالش شکل نامیده می‌شود. نام ممبرین بالش شکل به‌جهت شکل بالش مانند دو ممبرینی است که با یکدیگر در یک واحد غشائی بسته‌بندی می‌شوند. در داخل 'بالش' یک صفحه محافظ قرار دارد که موجب استحکام آن می‌گردد.
داخل یک مدول، چندین بالش با فاصله معین قرار می‌گیرند، این فاصله بستگی به مقدار جامدات محلول در فاضلاب دارد. جهت جریان آب در غشاء از داخل به خارج است. وقتی‌که عملیات تصفیه انجام شد، آب تصفیه شده در فضای بین ممبرین‌ها جمع می‌شود، از طریق این‌ محل، آب جمع‌آوری شده خارج می‌گردد.

ممبرین‌های لوله‌ای (tubular membranes)

ممبرین‌های لوله‌ای، ممبرین‌هایی مستقل نیستند. آنها در داخل لوله‌ای که از یک نوع ماده‌ی خاص ساخته شده است، قرار می‌گیرند. این ماده، لایه‌ای محافظ برای ممبرین محسوب می‌شود. چون محل ممبرین‌های لوله‌ای در داخل یک لوله است، معمولاً جریان در یک ممبرین لوله‌ای از داخل به خارج می‌باشد. علت اصلی این امر، استحکام بسیار کم ضمائم ممبرین، به‌منظور ایجاد لایه‌ی حفاظتی است.
قطر ممبرین‌های لوله‌ای در حدود 5 تا 15 میلیمتر می‌باشد. با توجه به اندازه سطح ممبرین، احتمال انسداد ممبرین ‌لوله‌ای کم است. ایراد ممبرین‌های لوله‌ای، کم بودن تراکم بسته‌بندی می‌باشد، که منجر به بالا رفتن دستمزد برای هر مدول می‌شود.
 
ممبران دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس

ممبرین‌های دارای لوله‌های موئین (Capillary membranes)
در ممبرین‌های دارای لوله‌های موئین، غشاء به‌عنوان یک مانع انتخابی عمل می‌کند، و به اندازه کافی در برابر فشارهای ناشی از عملیات فیلتراسیون محکم می‌باشد. به‌همین دلیل، جهت جریان در ممبرین‌های موئین می‌تواند از داخل به خارج و یا از خارج به داخل باشد. 
قطر ممبرین‌های موئین بسیار کوچک‌تر از ممبرین‌های لوله‌ای می‌باشد، یعنی 0.5 تا 5 میلی‌متر. به‌علت کوچک‌تر بودن قطر، احتمال انسداد در ممبرین‌ موئین بسیار بیشتر است. حسن این ممبرین، مقدار بسیار زیاد‌تر تراکم بسته‌بندی آن است.

ممبران سیستم اسمز معکوس

ممبرین‌های دارای الیاف توخالی (Hollow fiber membranes)
ممبرین‌هایی با الیاف توخالی، ممبرین‌هایی هستند که قطر آنها زیر 0.1 میکرون است. نتیجتاً، احتمال انسداد یک ممبرین با الیاف توخالی بسیار زیاد می‌باشد. این ممبرین‌ها می‌توانند برای تصفیه‌ی آبی که حاوی مقدار کمی از جامدات معلق باشد، مورد استفاده قرار گیرند. تراکم بسته‌بندی ممبرین با الیاف توخالی بسیار بالا است. از ممبرین‌های دارای الیاف توخالی، تقریباً همیشه، فقط برای نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس (RO) استفاده می‌شود.
 
سیستم اسمز معکوس تصفیه آب


برچسپ: 
پشتیبانی واتس اپ