روز جهانی آب و انرژی 22 مارس

دستگاه تصفیه آب صنعتی, تصفیه آب خانگی, ممبران, بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی قیمت, تصفیه آب با ازن UV , آب شیرین کن صنعتی خانگی, ممبران اسمز معکوس csm فیلتر
روز جهانی آب 22 مارس 2014: آب و انرژی

آب و انرژی پیوندی نزدیک دارند و وابسته به یکدیگر هستند. تولید و انتقال انرژی نیازمند استفاده از منابع آب، به ویژه در مورد منابع انرژی برق آبی، هسته‌ای و حرارتی می‌باشد. در مقابل، در حدود 8 درصد از تولید جهانی انرژی صرف پمپاژ، تصفیه و انتقال آب به مصرف کنندگان مختلف می‌شود.
در سال 2014، سیستم سازمان ملل متحد – در یک همکاری نزدیک با دولت‌های عضو و ذینفع وابسته – توجهات را معطوف به رابطه آب و انرژی نمود، به‌ویژه به امر نابرابری‌ها پرداخت، مخصوصاً بیلیون‌ها نفری که در زاغه‌ها و مناطق فقیرنشین روستایی زندگی می‌کنند و به آب آشامیدنی سالم، بهداشت مناسب، غذای کافی و خدمات مربوط به انرژی دسترسی ندارند. این سازمان همچنین با هدف قرار دادن سهولت توسعه سیاست‌ها و چارچوب‌های میان‌بری که پل بین وزارتخانه‌ها و مناطق عملیاتی هستند، راهی برای امنیت انرژی و استفاده از آب پایدار در اقتصاد سبز ایجاد نمود. شناسایی بهترین شیوه، مورد توجه خاصی قرار خواهد گرفت تا مسائل مربوط به آب و انرژی در 'صنعت سبز' به واقعیت تبدیل شود.

هدف روز جهانی آب در سال 2014
• افزایش سطح آگاهی در مورد ارتباط بین آب و انرژی.
• مشارکت در یک گفتگوی سیاستی که بر روی طیف گسترده‌ای از مسائل مربوط به ارتباط بین آب و انرژی متمرکز است.
• شرح دادن، از طریق مطالعات موردی، برای تصمیم گیرندگان در بخش انرژی و حوزه آب آنچنانکه رویکردها و راه حل‌های یکپارچه‌ای برای مسائل آب و انرژی ارائه گردیده و بتوان به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بیشتری نائل شد.  
• شناسایی فرمول‌بندی سیاست‌ها و مسائل مربوط به توسعه ظرفیت که در آن سیستم سازمان ملل متحد، به ویژه UN-Water و UN-Energy ، بتواند سهم قابل توجهی را ارائه دهد.
• شناسایی ذینفعان کلیدی در زمینه‌ی ارتباط آب و انرژی و درگیر کردن فعال آنها در توسعه بیشتر ارتباطات بین آب و انرژی.
• مشارکت در مباحث بعد از سال 2015 ، در زمینه رابطه‌ی آب و انرژی.


برچسپ: دستگاه تصفیه آب صنعتی, تصفیه آب خانگی, ممبران, بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی قیمت, تصفیه آب با ازن UV, آب شیرین کن صنعتی خانگی, ممبران اسمز معکوس csm فیلتر
پشتیبانی واتس اپ