روش های نوین تصفیه آب _ جلد اول

روش های نوین تصفیه آب

جلد اول

تکنولوژی اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون

دریافت جلد اول کتاب روش های نوین تصفیه آب 

  اسمز معکوس تکنولوژی مدرنی است که آب را برای مصارف متعددی از جمله نیمه رساناها ، صنایع غذایی ، تکنولوژی زیستی ، دارو ها ، تولید برق ، نمک زدایی از آب دریا و آب آشامیدنی جهت مصارف شهری ، تصفیه می نماید . اساس کار این دستگاه ها بر عبور ملکول های غیریونی مثل آب از یک غشاء با روزنه های بسیار ریز بنا شده است. این غشاءها به صورتی ساخته شده اند که ملکول های خنثی را براحتی از خود عبور می دهند. به همین دلیل آب ورودی به سیستم، که دارای املاح مختلف است به آب تقریبا خالص تبدیل می گردد.

در زیر فهرست کامل جلد اول کتاب آورده شده است:

1- اساس اسمز معکوس و نانوفیلتر
1-1 تاریخچه
  2-1 فنون نمک زدایی و فرآیندهای فیلتر کردن
  3-1 اصول اسمز معکوس و نانو فیلتر
  4-1 تعریف ممبرین
  5-1 عملکرد ممبرین
  6-1 ممبرین FILMTEC   مطمئن جهت استفاده در فرآیند غذایی
  7-1 ساختار المان
  8-1 خواص المان

2- شیمی آب و پیش تصفیه
1-2 مقدمه
2-2 نوع و آنالیز آب ورودی
3-2 کنترل رسوب
1-3-2 مقدمه
2-3-2 اسید زنی
3-3-2 افزودن ضد رسوب
4-3-2 سختی گیری با استفاده از رزین تبادل یونی اسیدی قوی
5-3-2 خنثی کردن خاصیت قلیایی با استفاده از رزین تبادل کننده کاتیونی اسیدی ضعیف
6-3-2 سختی گیری با استفاده از آهک زنی
7-3-2 شستشوی پیشگیرانه
8-3-2 اصلاح متغیرهای عملیاتی
4-2 محاسبات رسوب گذاری
1-4-2 کلیات
2-4-2 جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم
1-2-4-2 آب لب شور
2-2-4-2 آب دریا
3-4-2 جلوگیری از رسوب سولفات کلسیم
4-4-2 جلوگیری از رسوب سولفات باریم
5-4-2  جلوگیری از رسوب سولفات استرنسیم
6-4-2  جلوگیری از رسوب فلورید کلسیم
7-4-2 جلوگیری از رسوب سیلیکا
8-4-2 جلوگیری از رسوب فسفات کلسیم
5-2 جلوگیری از رسوب دهی ذره ای یا کلوئیدی
1-5-2 ارزیابی پتانسیل رسوب دهی کلوئیدی
2-5-2 مدیا فیلتر
3-5-2 اکسیداسیون – فیلتراسیون
4-5-2 فیلتراسیون در خط
5-5-2 انعقاد – لخته سازی
6-5-2 میکرو فیلتر – اولترافیلتر
7-5-2 کارتریج میکروفیلتراسیون
8-5-2 سایر روشها
9-5-2 ملاحظات مربوط به طراحی و بهره برداری
6-2 جلوگیری از رسوب گذاری بیولوژیکی
1-6-2 مقدمه
2-6-2 ارزیابی پتانسیل رسوب بیولوژیکی
1-2-6-2 روش کشت میکروبی
2-2-6-2 شمارش مجموع باکتری ها
3-2-6-2 کربن ارگانیک قابل جذب AOC
4-2-6-2 شدت تشکیل شدن بیوفیلم
3-6-2 کلرزنی / کلرزدایی
4-6-2 بی سولفیت سدیم
5-6-2 DBNPA
6-6-2 کلر ترکیب شده
7-6-2 دیگر عوامل ضدعفونی کننده
8-6-2 بیو فیلتراسیون
9-6-2 میکروفیلتراسیون / اولترا فیلتراسیون
10-6-2 تابش پرتوی ماورای بنفش
11-6-2 استفاده از ممبرین های مقاوم در برابر رسوب بیولوژیکی
7-2 جلوگیری از ایجاد رسوب ارگانیکی
8-2 جلوگیری از تخریب ممبرین
9-2 جلوگیری از رسوب آهن و منگنز
10-2 جلوگیری از رسوب آلومینیوم
11-2 تصفیه آب ورودی حاوی سولفید هیدروژن
12-2 راهنما جهت کیفیت آب خوراک
13-2 خلاصه ای از گزینه های پیش تصفیه

3- طراحی سیستم
1-3 مقدمه
2-3 فرآیندهای ناپیوسته در برابر پیوسته
3-3 سیستم تک مدولی
4-3 سیستم تک مرحله ای
5-3 سیستم چند مرحله ای
6-3 برگشت جریان پلاگ (PLUG)  برحسب جریان غلیظ شده
7-3 سیستم نفوذ مرحله ای
8-3 احتمالات در طراحی های خاص
9-3 راهنمای طراحی سیستم ممبرین
1-9-3 راهنمای طراحی سیستم ممبرین برای المان های FILMTEC   8 اینچی
2-9-3 راهنمای طراحی جهت المان های FILMTEC با اندازه متوسط
10-3 مراحل طراحی سیستم ممبرین
11-3 طرح عملکرد سیستم
1-11-3 خواص عملیاتی سیستم
2-11-3 پارامتر ها و معادلات طراحی
3-11-3 مقایسه عملکرد حقیقی المان های FILMTEC با طراحی ROSA
12-3 آزمایش
1-12-3 آزمایش غربالی
2-12-3 آزمایش کاربردی
3-12-3 آزمایش های صنعتی در مقیاس کوچک
13-3 اجزای سیستم
1-13-3 پمپ فشار قوی
2-13-3 لوله های تحت فشار
3-13-3 کلیدهای خاموش کردن
4-13-3 شیر آلات
5-13-3 ابزار کنترلی
6-13-3 مخازن
14-3 مواد سازنده ، کنترل خوردگی
15-3 ملاحظات مربوط به طراحی سیستم برای کنترل عملکرد میکروبیولوژی
16-3 نظریات مربوط به طراحی سیستم جهت عیب یابی بهتر

4 – جاگذاری لوله های تحت فشار
1-4 آماده سازی
2-4 جاگذاری المان
3-4 واشر  گذاری المان ها
4-4 برداشتن المان
5-4 فن آوری رابط گذاری برای المان های FILMTEC 8 اینچی
1-5-4 مزایای رابط داخلی جدید
2-5-4 خلاصه ای از رابط های داخلی المان بزرگ
6-4 نصب فاصله در المان

5- بهره برداری از سیستم
1-5 مقدمه
2-5 راه اندازی اولیه
1-2-5 تجهیزات
2-2-5 فهرست پیش از راه اندازی
3-2-5 مراحل راه اندازی
4-2-5 عملکرد راه اندازی و ایجاد تعادل ممبرین
5-2-5 سیستم های خاص : RO  با دو مسیر عبوری
6-2-5 سیستم های خاص : RO  حرارتی بهداشتی
3-5 عملیات راه اندازی
4-5 خاموش کردن سیستم  های RO  و NF
5-5 تنظیم پارامترهای عملیاتی
1-5-5 مقدمه
2-5-5 آب لب شور
3-5-5 آب دریا
6-5 نگهداری سوابق
1-6-5 مقدمه
2-6-5 گزارش راه اندازی
3-6-5 اطلاعات عملیاتی RO
4-6-5 اطلاعات عملیاتی پیش تصفیه
5-6-5 ثبت گزارش عملیات
6-6-5 عملکرد معمولی تاسیسات

6- شستشو و بهداشتی نمودن
1-6 مقدمه
2-6 احتیاط های ایمنی
3-6 شرایط لازم جهت شستشو
4-6 لوازم شستشو
5-6 روش شستشو
6-6 پاک کننده های شیمیایی
7-6 روش شستشو جهت وضعیت های خاص
1-7-6 ملاحظات عمومی
2-7-6 رسوب سولفات
3-7-6 رسوب کربنات
4-7-6 رسوب آهن
5-7-6 رسوب مواد آلی
6-7-6 رسوب بیولوژیکی
7-7-6 شستشوی اضطراری
8-6 ضدعفونی نمودن ممبران سیستم های RO/NF
1-8-6 مقدمه
2-8-6 پراکسید هیدروژن و اسید پر استیک
3-8-6 محصولات کلرزنی شده و دیگر موارد بیولوژیکی
4-8-6 ضدعفونی نمودن حرارتی

7- جابجایی ، نگهداری و انبار کردن
1-7 عمومی
2-7 ذخیره و حمل المان های FILMTEC جدید
3-7 المان های FILMTEC استفاده شده
1-3-7 محافظت و ذخیره
2-3-7 رطوبت زدن به المان های خشک
3-3-7 حمل و نقل
4-3-7 معدوم کردن
4-7 محافظت از سیستم  های RO  و NF

8- عیب یابی
1-8 مقدمه
2-8 ارزیابی عملیات و عملکرد سیستم
3-8 آزمایشات سیستم
1-3-8 نظارت
2-3-8 شستشوی انواع ناپاکی ها و مواد تاثیرگذار
3-3-8 پیدا کردن محل عبور زیاد ماده حل شده
1-3-3-8 نمودار مقطعی
2-3-3-8 جستجو
4-8 ارزیابی المان ممبران
1-4-8 انتخاب نمونه
2-4-8 خدمات DIRECTOR
3-4-8 نظارت و سنجش
4-4-8 آزمایش نزول خلا
5-4-8 ارزیابی کارکرد
6-4-8 ارزیابی عملیات شستشو
7-4-8 تشریح
8-4-8 تجزیه و تحلیل ممبرین
5-8 علائم بروز مشکل ، علت ها و اقدامات اصلاحی
1-5-8 جریان کم
1-1-5-8 جریان کم و عبور عادی مواد حل شده
2-1-5-8 جریان کم و عبور زیاد مواد حل شده
3-1-5-8 جریان کم و عبور کم مواد حل شده
2-5-8 عبور زیاد مواد حل شده
1-2-5-8 عبور زیاد مواد حل شده و جریان عادی آب تصفیه شده
2-2-5-8 عبور زیاد مواد حل شده و جریان زیاد آب تصفیه شده
3-5-8 افت فشار زیاد
4-5-8 شبکه اشکال یابی

9- ضمیمه
1-9 اصطلاحات
2-9 هدایت مخصوص کلرید سدیم
3-9 هدایت الکتریکی یون ها
4-9  هدایت الکتریکی محلول ها
5-9 تبدیل واحدهای غلظت ذرات یونی
6-9 ضریب تصحیح دما
7-9 تبدیل واحدهای US به واحدهای متریک
8-9 یونیزاسیون محلول های دی اکسید کربن
9-9 فشار اسمزی کلرید سدیم
10-9 فشار اسمزی محلول ها
11-9 آزمایش سازگاری مواد شیمیایی با ممبرین های FILMTEC

بخش دوم کتاب :

اطلاعات مربوط به تولیدات

1- نظری بر محصولات
• سهم محصولات مرتبط با آب لب شور
• مزیت المان های ممبرین FILMTEC مرتبط با آب لب شور
• نمودار اطلاعاتی عملکرد محصولات FILMTEC جهت آب لب شور
• نمودار انتخاب محصولات FILMTEC برای آب لب شور
• نمودار مقایسه ای محصولات آب دریا

2- المان های آب شهری
• مشخصات المان های اسمز معکوس آب نوشیدنی FILMTEC جهت مصارف خانگی
• المان آب نوشیدنی با ظرفیت بالا 100 گالن در روز FILMTEC
• المان های کوچک تجاری FILMTEC
• المان های نوار پیچ 2540 FILMTEC برای کاربردهای تجاری
• المان های نوار پیچ 4040 FILMTEC برای کاربردهای تجاری
• المان های با انرژی مصرفی بسیار کم (XLE) FILMTEC برای سیستم های تجاری

3- المان های آب لب شور
• المان اسمز معکوس آب لب شور FILMTEC BW30-400/34i دارای تولید پایدار زیاد و دفع بالا
• المان اسمز معکوس آب لب شور FILMTEC BW30-440i با سطح فعال زیاد و دفع بالا به همراه سرپوش های پیوسته ی iLEC
• المان اسمز معکوس آب لب شور FILMTEC LE-440i با سطح فعال زیاد و انرژی کم به همراه سرپوش های پیوسته ی iLEC
• المان اسمز معکوس آب لب شور FILMTEC LE-400 با تولید زیاد و انرژی کم
• المان های فایبرگلاس FILMTEC برای سیستم های صنایع سبک
• المان اسمز معکوس آب لب شور 8” BW30-365 با سطح فعال زیاد
• المان اسمز معکوس آب لب شور 8” BW30-400 با سطح فعال زیاد
• المان اسمز معکوس آب لب شور 8” BW30LE-440 با سطح فعال زیاد و انرژی کم
• المان اسمز معکوس FILMTEC XLE-440 با انرژی بسیار کم
• المان اسمز معکوس FILMTEC BW30-365-FR مقاوم در برابر رسوب گذاری
• المان اسمز معکوس FILMTEC BW30-400-FR با تولید بالا و مقاوم در برابر رسوب گذاری

4- المان های آب دریا
• المان اسمز معکوس آب دریا FILMTEC SW30XLE-400i با سرپوش های یکپارچه iLEC
• المان اسمز معکوس آب دریا FILMTEC SW30HR LE-400i با سرپوش های یکپارچه iLEC
• المان اسمز معکوس آب دریا FILMTEC SW30HR LE-400
• المان RO آب دریا با دفع زیاد FILMTEC SW30HR-380
• المان اسمز معکوس آب دریا FILMTEC SW30HR-320
• المان RO آب دریا با تولید زیاد FILMTEC SW30-380
• المان های RO آب دریا FILMTEC برای سیستم های دریایی

5- المان های نانوفیلتر
• المان های NF موجود برای آزمایش پایلوت
• المان نانوفیلتراسیون FILMTEC NF90-400
• المان نانوفیلتراسیون FILMTEC NF200-400
• المان نانوفیلتراسیون FILMTEC NF270-400

6- اطلاعات مهندسی
• توصیف ممبرین FT30
• مشخصات ممبرین اسمز معکوس FT30
• راهنمای طراحی تجاری برای المان های با اندازه ی متوسط FILMTEC
• راهنمای طراحی سیستم ممبرین برای المان های 8 اینچی FILMTEC
• کلرزدایی از آب خوراک
• روش شستشو برای المان های FILMTEC FT30
• حفاظت بیولوژیکی و ضدعفونی ممبرین اسمز معکوس FT30
• ضدعفونی کردن سیستم RO با استفاده از پراکسید هیدروژن
• شرح مشخصات مربوط به دفع نمک درباره ی المان RO

7- دیگر محصولات
• المان های FILMTEC RO که با استفاده از حرارت بهداشتی می شوند
• المان های RO برای کاربردهای بهداشتی
• المان های اسمز معکوس 8 اینچی نیمه رسانا


برچسپ: 
پشتیبانی واتس اپ