پذیرش نمایندگی

فرم درخواست توزیع محصولات شركت عمران سازان مهاب (اشخاص حقیقی)

خواهشمند است قبل از تكمیل فرم ذیل جهت آشنایی با نوع محصولات شركت عمران سازان مهاب نسبت به بازدید از وب سایت شركت عمران سازان مهاب به آدرس www.osmahab.com اقدام فرمایید. سپس پس از تكمیل فرم آن را به صورت online یا با فاكس به شماره 44425283 9821+ ارسال نمایید.


 
نام و نام خانوادگی*
مدرک تحصیلی
تلفن*
فاکس
پست الکترونیک
آدرس محل کار
متقاضی شركت در كدام شهر یا منطقه می باشید
محل كار مورد استفاده كدامیك از موارد ذیل می باشد


در حال حاضر به چه فعالیتی مشغول هستید و چند سال در این زمینه فعالیت می نمایید
تأمین كنندگان شما در حال حاضر چه شركتهایی می باشند
امكان خرید ماهانه چه مبلغی به صورت نقدی از محصولات عمران سازان مهاب را دارید
پیش بینی فروش سالانه به چه میزان از محصولات عمران سازان مهاب را در ناحیه مورد تقاضا دارید
Protection from automated form filling
 
Please type in the symbols shown in the image above*
 

* - جاهای لازم

پشتیبانی واتس اپ