فهرست برخي از مشتريان خاص

فهرست برخي از مشتريان خاص

فهرست برخي از مشتريان خاص

اين شركت تا كنون توانسته است براي بسياري از شركت ها از جمله
  • شركت هاي خودروسازي و مرتبط
  • شركت هاي وابسته به وزارت نفت
  • شركت هاي آب و فاضلاب شهري
  • شركت هاي صنايع فولاد
  • شركت هاي كشت و صنعت و معدن
  • شركت هاي توليد كننده ي آب آشاميدني و معدني
  • شركت هاي داروسازي
تأمين قطعات داشته باشد

ليست برخي از مشتريان اين شركت در ادامه آمده است

فهرست برخي از مشتريان خاص
شركت هاي خودروسازي و مرتبط

رديف

كارفرما

1

شركت خودروسازي سايپا تهران

2

شركت خودرو سازي سايپا كاشان

3

شركت خودروسازي ايران خودرو تهران

4

شركت خودروسازي ايران خودرو خراسان

5

شركت توليد قطعات خودرو كروز (CROUSE)

6

شركت بن رو سايپا

 

شركت هاي وابسته به وزارت نفت

رديف

كارفرما

1

شركت پالايش نفت اصفهان

2

شركت پالايش گاز سرخون و قشم

1

شركت پتروشيمي كارون

2

شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد

3

شركت نفت پارس

4

شركت پتروشيمي خارك

5

پتروشيمي مارون

6

شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد

 

شركت هاي آب و فاضلاب شهري

رديف

كارفرما

1

شركت آب و فاضلاب شميرانات

2

شركت آب و فاضلاب استان سمنان

1

شركت فاضلاب جنوب تهران

2

شركت آب و فاضلاب كاشان

 

 

شركت هاي صنايع فولاد

رديف

كارفرما

1

شركت جهان فولاد سيرجان

2

شركت فولاد اميركبير

3

ذوب آهن كوروش كبير

4

شركت فولاد پاسارگاد

5

شركت فولاد سامان يزد

6

شركت فولاد هيربد استيل

7

شركت ذوب آهن آسيا

8

شركت ذوب آهن نطنز

9

شركت ذوب آهن ملاير

10

شركت ذوب آهن البرز غرب

 

شركت هاي كشت و صنعت و معدن

رديف

كارفرما

1

شركت صنعتي و معدني چادرملو

2

كشت و صنعت دعبل خزاعي

3

كشت و صنعت سرزمين گل

 

شركت هاي توليد كننده ي آب آشاميدني و معدني

رديف

كارفرما

1

شركت آبمعدني يخ در يخ

2

شركت آبمعدني كندوان

3

شركت آبمعدمي گوهرآب (گراندسو)

4

شركت آبمعدني كوهيار

5

شركت آبمعدني كاني الوند كيميا

6

شركت آبمعدني پارس

7

صنايع آبمعدني البرز

 

شركت هاي داروسازي

رديف

كارفرما

1

شركت البرز دارو

2

شركت داروسازي سها

3

روناك دارو

4

شركت صنايع شيميايي دارويي ارسطو

5

شركت داروسازي بهسا

6

شركت داروسازي ياس دارو

 

 


پشتیبانی واتس اپ