فیلتر رزین آنیونی

فیلتر رزین آنیونی

فیلتر رزین آنیونی

کاربرد : جهت حذف اسید , یون ها و قلیاییت

این فیلتر دارای :
*      ماکزیمم دمای عملیاتی  C°52
*      ماکزیمم فشار کاری Psi 80
*      دبی عبوری ("5/2*"10) : GPM 0.5
*      محدوده PH : 12-2
*      مدت زمان کارکرد : 1 سال
*      احیا توسط NaOH
*      سایز ذرات mm 18/1-3/0
*      استاندارد NSF


پشتیبانی واتس اپ