تصفیه آب نیمه صنعتی 400گالن مارک watertek

تصفیه آب نیمه صنعتی 400گالن مارک watertek

تصفیه آب نیمه صنعتی 400گالن مارک watertek

این دستگاه تصفیه آب پایه دار نیمه صنعتی 400گالن watertek می باشد سه فیلتر مرحله اول PP،UDF،CTO وفیلتر چهارم وپنجم وششم وهقتم ممبرین 100گالن  مارک filmtec آمریكا می باشد و فیلتر آخر كربن خطی نام دارد.
پوسته ها وفیلترها 20اینچ اسلیم است ودارای 4عدد ممبرین 100گالن filmtec  می باشد و قابلیت آبدهی آن تقریبا 1200لیتر در شبانه روز است.

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400گالن watertek

دستگاهای تصفیه آب نیمه صنعتی معمولا در مكانهای اداری سازمانها ویا كارگاهها و تمام مكانهایی كه روزانه بین800تا 1500لیتر آب برای آشامیدن نیاز دارند استفاده می شود
دستگاهای تصفیه آب نیمه صنعتی معمولا ازظرفیت 200گالن تا 600گالن هستند ودستگاها با ظرفیت بیشتر دستگاهای صنعتی نامیده می شوندكه مقدار ابدهی آنها وكاربدش با دستگاهای نیمه صنعتی متفاوت هستند.
تكنولوژی استفاده شده در این دستگاهها اسمز معكوس می باشندو برای اماكنی كه آب ورودیشان دارای مقادیر زیادی جامدات محلول در آب هستند استفاده می شود.
این دستگاها همانند دستگاهای خانگی به حذف گل ولای و شن وماسه و كلیه ذرات معلق در آب و كلر زیادی، طعم وبوی بد آب وبه حدف آلاینده های شیمیایی مانند نیترات ،نیتریت و... می پردازد وعلاوه بر اینها این دستگاه قابلیت كاهش tds وth آب رادارد.

تمامی این دستگاه ها دارای1سال گارانتی و 10سال خدمات پس از فروش میباشد

پشتیبانی واتس اپ