ممبران Filmtec

تفکیک ممبرین های Filmtec بر اساس کاربرد 


ممبرین های تصفیه آب Filmtec محصول شرکت Dow

شرکت Filmtec یکی از شاخه های فرعی شرکت شیمیایی و تجاری راه حل های فرایند آب Dow می باشد. ما المان های اسمز معکوس و ناوفیلتر را با کیفیت بالا برای کاربردهای زیادی از صنعت، شهری، تجاری و آب آشامیدنی خانگی تولید می کنیم.

مشتریان Dow به صورت عمده کارخانه های تولید سیستم های تصفیه آب، شرکت های مهندسی طراحی و نصب سیستم های تصفیه آب، شرکت های خدماتی که گرداننده صنعت تصفیه آب هستند.

مشتریان ما به طیف وسیعی از کاربران نهایی از جمله تولید برق و نیروگاه ها، صنایع شیمیایی، شهرداری ها و دیگر مشتریان تجاری و مصرف کنندگان خدمات ارائه می دهند.


ممبران 8 اینچ تصفیه آب مدل BW30-400 **
 
LCLE-4040
 
NF270-2540
 
NF90-2540
 
NF270-4040
 
NF90-4040
 
NF-90-400
 
TW30-1812-100
 
TW30-1812-75
 
TW30-1812-50
 
TW30-1812-36
 
TW30-1812-24
 
SW30-6040
 
SW30-2514
 
SW30-2521
 
SW30-4021
 
SW30-2540
 
SW30HRLE-4040
 
SW30-4040
 
SW30-380
 
SW30-8040
 
SW30HR-380
 
SW30HRLE-370/34i
 
SW30HRLE-400
 
SW30HR LE-400i
 
SW30XLE-400i
 
SW30ULE-400i
 
SW30XHR-400i
 
SW30HR LE-440i
 
SW30XLE-440i
 

پشتیبانی واتس اپ