HYDRAcap

HYDRAcap

HYDRAcap

HYDRAcap جهت استفاده در پيش تصفيه آب دريا، تصفيه آب هاي سطحي و زير زميني و همچنين تصفيه پساب ها مورد استفاده قرار مي گيرند. ممبرين هاي Hydracap با ايجاد سطح فعال بالا در مقايسه با ممبرين هاي الترافيلتراسيون ديگر قابليت توليد بالايي ايجاد مي كنند و در برخي موارد اين ممبرين ها جهت تصفيه نهايي آب هاي آشاميدني مورد استفاده قرار مي گيرند:

HYDRAcap و HYDRAcap LD

HYDRAcap 0.8 ميلي متري براي آب هاي سطحي با كدورت پايين مورد استفاده قرار مي گيرد. مدل 1.2 ميلي متري HYDRAcap LD داراي 50 درصد فضاي حلقوي بيشتري بوده و در مواردي كه احتمال گرفتگي بالاتر است مورد استفاده قرار مي گيرد.

لينك دانلود كاتالوگ HYDRAcap  (با كليك فايل pdf دانلود مي شود)

فایل ديتا شيت الترافيلتراسيون HYDRAcap


پشتیبانی واتس اپ