ممبرین های اولترافیلتراسیون PUF

ممبرین های اولترافیلتراسیون PUF

ممبرین های اولترافیلتراسیون PUF

ممبرین های اولترافیلتراسیون PUF در اندازه طول 40 اینچ و قطرهای 8، 6، 5، 4 اینچ موجود می باشد. مدول های PUF به شکل هالوفایبر و از جنس پلی پروپیلن می باشد. مقدار آبدهی بالا و خلوص مناسب محصول از ویژگی های مدول های PUF می باشد و می توانند کدورت را تا NTU 2/0 و مقدار SDI را تا زیر 3 کاهش دهند. مدل های مختلف PUF به همراه مشخصات فنی آنها در زیر آورده شده است.

مشخصات ممبرین های اولترافیلتراسیون PUF


شکل مدول های PUF

مشخصات ممبرین های اولترافیلتراسیون PUF


مدل PUF-4040 (سطح ممبران : m2 14 )

PUF_Tab_2.jpg


مدل PUF-5040 ( سطح ممبران : m2 32 )

مشخصات ممبرین های اولترافیلتراسیون PUF


ممبرین PUF-6040 (سطح ممبران: m2 45)

مشخصات ممبرین های اولترافیلتراسیون PUF


ممبرین PUF-8040 (سطح ممبران: m2 60)

مشخصات ممبرین های اولترافیلتراسیون PUF


شستشوی ممبرین های PUF

مشخصات ممبرین های اولترافیلتراسیون PUF


پشتیبانی واتس اپ