اولترافیلتراسیون CSM

اولترافیلتراسیون CSM

اولترافیلتراسیون CSM

محدودیت های عملیاتی:
افت فشار برای هر المان: psi 15
بیشترین فشار عملیاتی: psi 600  یا bar 41/4
بیشترین دبی خوراک: gpm 75  یا m3/h 17
کمترین دبی پساب (Concentrate): gpm 16  یا m3/h 3/6
بیشترین دمای عملیاتی: 45 درجه سانتیگراد
محدوده pHا:11-2

1.تمامی ممبرین ها در یک محفظه پلی اتیلن خلا شده، محتوی 1% محلول سدیم بی سولفات (SBS) قرار دارند.
2.المان های ممبرین شامل یک کانکتور و 4 عدد اورینگ هستند.
3.المان های 8 اینچ در پرشر وسل های 8 اینچ قرار می گیرند.

نکات مهم:
•المان های ممبرین باید در دمای محیط و خشک نگه داشته شوند و به دور از تابش مستقیم خورشید باشند. اگر محفظه پلی اتیلن تخریب شد، محلول نگه دارنده (سدیم بی سولفات) باید اضافه شود و همچنین محفظه کاملاً آب بند شود تا از ورود هوا به آن جلوگیری شود، چرا که هوا باعث خشک شدن محلول نگه دارنده و درنتیجه رشد بیولوژیکی بر روی ممبرین می شود.
•محصولی که از ساعت اول شروع کاری ممبرین به دست می آید باید دور ریخته شود.
•المان ها حتماَ باید در مواقع خاموشی سیستم در محلول نگه دارنده (1% وزنی محلول سدیم بیسولفات) قرار گیرند تا از رشد بیولوژیکی آن ها جلوگیری شود.
•ممبرین ها بعد از استفاده حتماً باید مرطوب نگه داشته شوند.


پشتیبانی واتس اپ