Filmtec-SFP-2880

Filmtec-SFP-2880

Filmtec-SFP-2880

ممبرين الترافيلتراسيون (UF) مدل SFP-2880 بهترين گزينه براي سيستم هايي با ظرفيت بالاتر از 50 متر مكعب در ساعت مي باشد. با قطر 8 اينچ و طول 80 اينچ همراه با فشردگي بالا و جا دادن 10000 فيبر اين ممبرين UF داراي سطح فعالي معادل 77 متر مربع مي باشد. با استفاده از اين ممبرين هاي الترافيلتراسيون مي توان طراحي هايي اقتصادي انجام داد. فيبرهاي مورد استفاده در اين ممبرين هاي الترافيلتر (UF) از فيبرهاي مقاوم PVDF ساخته مي شوند:


كاربردها
پيش تصفيه ي آب هاي صنعتي
محافظت از ممبرين هاي اسمز معكوس
استفاده مجدد از آب و فاضلاب
در تصفيه آب هاي زميني و زير زميني
پيش تصفيه سيستم هاي دريايي

امتيازها
دفع حداكثري كلوئيدها، ذرات و باكتري
ممبرين با فلاكس بالا
سطح فعال بسيار بالا
مصرف بسيار پايين مواد شيميايي
مقاومت شيميايي بسيار مناسب PVDF در زمان شست و شوي ممبرين
مقاومت دمايي مناسب جهت شست و شوي مناسب تر
فيبرهاي مستحكم با مقاومت بالا باعث ايجاد عمر بالاي ممبري مي شود
طراحي قدرتمند براي طول عمر بالا


پشتیبانی واتس اپ