Filmtec-SFD-2860

Filmtec-SFD-2860

Filmtec-SFD-2860

ممبرين الترافيلتراسيون (UF) مدل SFD-2860 بهترين گزينه براي سيستم هايي با ظرفيت بالاتر از 50 متر مكعب در ساعت مي باشد. با قطر 8 اينچ مساحت بسيار مناسبي ايجاد شده است و باعث ايجاد يك سيستم توجيه پذير از نظر اقتصادي مي شود. طول كوتاه تر 60 اينچي گزينه ي مناسبي براي انواع مختلف آب ها مي باشد. فيبرهاي مورد استفاده در اين ممبرين هاي الترافيلتر (UF) از فيبرهاي مقاوم PVDF ساخته مي شوند، اين ممبرين ها با دارا بودن استاندارد NSF امكان استفاده در سيستم هاي آب آشاميدني را دارا هستندكاربردها
تصفيه آب آشاميدني در تصفيه خانه هاي شهري
سيستم هاي تصفيه آب قابل حمل و كانتينري

امتيازها
دفع حداكثري كلوئيدها، ذرات و باكتري
ممبرين با فلاكس بالا
سطح فعال بسيار بالا
مصرف بسيار پايين مواد شيميايي
مقاومت شيميايي بسيار مناسب PVDF در زمان شست و شوي ممبرين
مقاومت دمايي مناسب جهت شست و شوي مناسب تر
فيبرهاي مستحكم با مقاومت بالا باعث ايجاد عمر بالاي ممبري مي شود
طراحي قدرتمند براي طول عمر بالا


پشتیبانی واتس اپ