Filmtec-SFP-2860

Filmtec-SFP-2860

Filmtec-SFP-2860

ممبرين الترافيلتراسيون (UF) مدل SFP-2860 بهترين گزينه براي سيستم هايي با ظرفيت بالاتر از 50 متر مكعب در ساعت مي باشد. با قطر 8 اينچ مساحت بسيار مناسبي ايجاد شده است و باعث ايجاد يك سيستم توجيه پذير از نظر اقتصادي مي شود. طول كوتاه تر 60 اينچي گزينه ي مناسبي براي انواع مختلف آب ها مي باشد. فيبرهاي مورد استفاده در اين ممبرين هاي الترافيلتر (UF) از فيبرهاي مقاوم PVDF ساخته مي شوند،
لينك كاتالوگ محصول(با كليك فايل pdf دانلود مي شود)

كاربردها
پيش تصفيه ي آب هاي صنعتي
محافظت از ممبرين هاي اسمز معكوس
استفاده مجدد از آب و فاضلاب
در تصفيه آب هاي زميني و زير زميني
پيش تصفيه سيستم هاي دريايي

امتيازها
دفع حداكثري كلوئيدها، ذرات و باكتري
ممبرين با فلاكس بالا
سطح فعال بسيار بالا
مصرف بسيار پايين مواد شيميايي
مقاومت شيميايي بسيار مناسب PVDF در زمان شست و شوي ممبرين
مقاومت دمايي مناسب جهت شست و شوي مناسب تر
فيبرهاي مستحكم با مقاومت بالا باعث ايجاد عمر بالاي ممبري مي شود
طراحي قدرتمند براي طول عمر بالا


پشتیبانی واتس اپ