محل مناسب نصب دستگاه ضد عفونی با اشعه uv

محل مناسب نصب دستگاه ضد عفونی با اشعه uv

بسياري از واحد هاي توليد آب و تصفیه آب نيازمند اضافه كردن سيستم هاي UV مي باشند. دليل اين امر در ابتدا هزينه ي پايين اين روش با درجه ي ضد عفونی  بالا مي باشد.

سيستم هاي فيلتريزاسيون آب

در بسياري از سيستم هاي فيلتريزاسيون آب نياز به روش هايي جهت ضدعفوني مي باشد كه بر اساس غلظت كريپتوپروديوم متغير است. بعلاوه، برخي از سيستم ها به عنوان ضد پاتوژن نياز به اضافه كردن تجهيزات UV دارند. در اين بخش به بررسي قرار دادن UV پس از مرحله ي فيلتريزاسيون مي پردازد.

خطوط هيدروليكي يكي از مهمترين فاكتور ها در انتخاب بهترين محل براي نصب تجهيزات ضدعفوني UV مي باشد زيرا تجهيزات UV در حدود 6 تا 30 اينچ افت هد ايجاد مي كنند. اين افت هد تنها مربوط به خود تجهيز UV است و افت هد لوله ها و شيرها و ساير ملزومات بايد به صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفته شود.

جمع آوري آب فيلترشده

بسياري از واحدهاي تصفيه، آب را پس از فيلتراسيون جمع آوري كرده و سپس به يك نقطه ي خاص براي ضدعفوني ميفرستند. آب فيلتر شده و جمع آوري شده يك نقطه ي مستعد براي نصب دستگاه هاي ضدعفوني UV مي باشد. براي اين كاربرد، دستگاه هاي UV پس از فيلتراسيون قرار مي گيرند. شكل زير اين گونه از نصب نيازمند ساخت ساختماني جديد براي تجهيزات UV مي باشد.تصفیه آب با ازن, تصفیه آب با کلرتصفیه آب با ذغال, تصفیه آب با اوزون, تصفیه آب با اشعه uv, تصفیه آب uv, تصفیه آب به روش uv, دستگاه تصفیه آب خانگی uv


آب فيلتر شده به صورت مجزا

يكي ديگر از محل هاي مناسب نصب دستگاه UV در لوله هاي خروجي هر فيلتر مي باشد. در اين روش دستگاه UV در همان محل سيستم هاي فيلتر نصب مي شود و نياز به ساختمان جديد ندارد. در شكل زير به صورت شماتيك اين نوع از نصب نشان داده شده است.تصفیه آب با ازن, تصفیه آب با کلرتصفیه آب با ذغال, تصفیه آب با اوزون, تصفیه آب با اشعه uv, تصفیه آب uv, تصفیه آب به روش uv, دستگاه تصفیه آب خانگی uv


آب جمع آوري شده و پس از زلال سازي

حالت سوم قرار دادن UV پس از مرحله ي زلال سازي مي باشد. محل نصب را مي توان قبل يا بعد از پمپ انتخاب كرد. اين روش زماني كه امكان نصب UV قبل از مرحله ي زلال سازي ميسر نباشد مناسب مي باشد. هرچند معايبي در اين روش هاي نصب وجود دارد كه در بخش بعدي توضيح داده مي شود.تصفیه آب با ازن, تصفیه آب با کلرتصفیه آب با ذغال, تصفیه آب با اوزون, تصفیه آب با اشعه uv, تصفیه آب uv, تصفیه آب به روش uv, دستگاه تصفیه آب خانگی uv


مقايسه محل هاي نصب دستگاه UV براي آب فيلتر شده

بسياري از واحدهاي تصفيه ي آب تنها يك يا دو گزينه از محل هاي مناسب براي نصب را دارا هستند. براي هركدام، در ابتدا بايد مزايا و معايب هر كدام از روش ها و محل هاي نصب مورد بررسي قرار گرفته شود.. به منظور انتخاب بهترين محل براي نصب، بايد دستورالعمل طراحي، محدوديت هاي هيدروليكي، جانمايي ها و هزينه ي كلي براي تمامي محل هاي ممكن انجام شود.

كاربرد در سيستم هاي بدون فيلتر

سيستم هاي بدون فيلتر نيز ممكن است تحت تأثير آلاينده هاي ميكروبي قرار گيرند، واحدهاي تصفيه ي آب بايست تجهيزاتي براي غيرفعال سازي كريپتوپريديوم دارند كه اين امر وابسته به منبع آب و غلظت كريپتوپوريديوم در آن مي باشد.

بسياري از واحدهاي تصفيه ي آب داراي مخازن سرپوشيده و يا سرباز هستند. در واحدهايي كه مخازن سرپوشيده دارند امكان نصب سيستم UV قبل يا بعد از مخزن امكان پذير مي باشد. براي سيستم هايي با مخازن روباز، سيستم UV بايد پس از مخزن نصب گردد. مطابق آنچه در مورد سيستم هاي با فيلتر گفته شد در اين مورد نيز خطوط هيدروليكي يكي از مهمترين پارامترها در انتخاب محل نصب UV مي باشد. مسائل مربوط به كيفيت آب نيز از ديگر عواملي است كه مي تواند به انتخاب محل نصب كمك نمايد:

  • تغيير در كيفيت آب مي تواند باعث تغيير در محل نصب مناسب گردد
  • افزايش شديد كدورت آب در نتيجه ي طوفان
  • تعداد جلبك در مخزن
  • محل مواد شيميايي مورد نياز براي تصفيه

علاوه بر كيفيت آب توجه به محل نصب سيستم UV در مجاورت پمپ هاي توزيع به دليل مسئله ي ضربه ي آب مهم مي باشد. زماني كه نگراني از ضربه ي چكش آب مهم است استفاده از يك مخزن هيدرونئوماتيك و يا شيرهاي اطمينان فشار ضروري است.

كاربرد در مخزن سرباز

كاربرد براي آب چاه

آب چاه ممكن است تحت شرايط زير نياز به نصب سيستم UV داشته باشد:

  • آب چاه در معرض مستقيم آب سطحي باشد، زماني كه واحد تصفيه ي آب نيازمند يك واحد ضدعفوني اضافي براي تنظيم كيفيت آب ورودي مي باشد.
  • زماني كه آب چاه بايست ويروس كشي شود. ضدعفوني UV بايد با روش ضدعفوني ديگري تركيب شود تا ضدعفوني مطلوب انجام شود. زماني كه قدرت دستگاه UV به اندازه اي باشد كه بتواند به صورت كامل ويروس كشي كند به تنهايي مورد استفاده قرار مي گيرد.
  • زمانيكه واحد تصفيه ي آب نيازمند يك سيستم ضدعفوني اضافي مي باشد.

همانند حالت هاي قبل، پس از برآوردهاي مهندسي محل نصب دستگاه UV مشخص مي شود.

سيستم هاي كوچك

در سيستم هاي كوچك (براي كمتر از 3000 نفر) از UV مي توان به عنوان روشي كم هزينه براي ضدعفوني آب استفاده كرد. تمامي توضيحات كه در بخش قبل گفته شد در اين مورد نيز صادق است. علاوه بر اين محل ها، سيستم هاي كوچك ممكن است سيستم هاي UV را در محل ورود نصب كنند. (POE). اين سيستم هاي UV كوچك هستند و آب را قبل از توزيع ضدعفوني مي كنند.


برچسپ: تصفیه آب با ازن, تصفیه آب با کلرتصفیه آب با ذغال, تصفیه آب با اوزون, تصفیه آب با اشعه uv, تصفیه آب uv, تصفیه آب به روش uv, دستگاه تصفیه آب خانگی uv
محصولات مرتبط:  اوالترافیلتراسیون محصول CSM / اسید شستشوی ممبرین / آنتی اسکالانت های Dequest / پمپ تزریق WaterSafe / پرشروسل 2.5 اینچ VETEC / دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالنی KFLOW / دستگاه تصفیه آب خانگی شش مرحله ای elittech مدل ES650 IN
پشتیبانی واتس اپ