پمپ تزریق WaterSafe

پمپ تزریق WaterSafe

پمپ تزریق WaterSafe

مشخصات پمپ ها 

مشخصات پمپ تزریق واترسیف

  •  دارای قابلیت تنظیم میزان تزریق از صفر تا 100%
  •  حداکثر ویسکوزیته مایع: 100 cp
  • مدل های دیگر پمپ های تزریق WaterSafe تا فشار 25bar و دبی 180l/h و وسیکوزیته 50000cp نیز بنا به درخواست مشتری موجود می باشد.


مواد سازنده 


مواد سازانده


مقاومت ماده PVDF در برابر موتد شیمیایی 


مقاومت ماده PVDF


1: Resistant
2: Fairly resistant

پشتیبانی واتس اپ