تاثير دما بر عملكرد ممبران تصفیه آب

تاثير دما بر عملكرد ممبران تصفیه آب
تأثیر دمای خوراک در عملكرد ممبران های اسمز معكوس آب دریا
 
استفاده از سیستم های NF (نانوفیلتراسیون) و RO (اسمز معكوس) در تصفیه ی آب روز به روز در حال گسترش می باشد. كشور ما نیز در سال های اخیر به دلیل مسایل كمبود آب مبادرت به تولید آب آشامیدنی از آب دریا ورزیده است. در حال حاضر واحدهای تولید آب زیادی از روش های نانو فیلتراسیون و اسمز معكوس برای تولید آب آشامیدنی بهره می برند. از این رو شناخت بهتر رفتار ممبران ها جهت دستیابی به راندمان های بالا در تصفیه آب امری ضروری است.
پارامترهای بسیاری بر عملكرد سیستم های اسمز معكوس تأثیر دارند. مهمترین قسمت یك سیستم اسمز معكوس مربوط به ممبران ها می باشند. در نتیجه بررسی رفتار این ممبران ها و شناخت تأثیر عوامل مختلف بر عملكرد آن ها تأثیر بسزایی در راهبری مناسب این واحد ها دارند.
از عوامل مختلف مؤثر بر عملكرد ممبران ها می توان به PH آب ورودی، ناخالصی های موجود در آب نظیر كلر آزاد و همچنین دمای آب ورودی اشاره كرد.
دمای آب ورودی می تواند تأثیر زیادی در عملكرد این ممبران ها داشته باشد. در ادامه به صورت خلاصه به تأثیر عامل دما در عملكرد ممبران های نانوفیلتراسیون و اسمز معكوس می پردازیم.

تأثیر افزایش دما در عملكرد ممبران های نانو فیلتراسیون
با طراحی یك سیستم پایلوت می توانیم به بررسی تأثیر دما در عملكرد ممبران های NF بپردازیم. در نمونه ی ساخته شده دمای آب ورودی از 15 تا 35 درجه قابل تنظیم بود. در شرایط زمستان با افزایش دما از 15 تا 25 درجه سانتیگراد مشاهده شد كه مقدار ریكاوری آب از 45 درصد در دمای 15 درجه  به 60 درصد در دمای 35 درجه سانتیگراد افزایش می یابد. در تابستان با افزایش دما از 25 به 35 درجه میزان بازیافت از 60 درصد به 75 درصد افزایش یافت.
اما با افزایش دمای آب مشاهده می شود كه هدایت الكتریكی آب خروجی از ممبران افزایش می یابد.

تآثیر دمای آب ورودی در عملكرد ممبران های اسمز معكوس
با ثابت نگه داشتن شدت جریان و فشار آب ورودی به ممبران های اسمز معكوس دریایی و تغییر دمای آب ورودی می توان تأثیر این عامل را بررسی كرد. مشاهده می شود كه با افزایش دمای آب از 22 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد مشاهده می شود كه میزان ریكاوری از 42 درصد به 50 درصد افزایش می یابد. اما مشابه آنچه در مورد ممبران های NF مشاهده شد در مورد ممبران های RO نیز با افزایش دما افزایش نسبی در هدایت الكتریكی آب خروجی از 700 میكروزیمنس در سانتی متر به 900 مشاهده می شود.برچسپ: ممبران چیست, ممبران اسمز معکوس, ممبران filmtec, ممبران ایران, ممبران ro, ممبران csm, ممبران نانو فیلم, ممبران پمپ, ممبران uf
محصولات مرتبط:  ممبران 8 اینچ تصفیه آب مدل BW30-400 ** / ممبرین های اولترافیلتراسیون PUF
پشتیبانی واتس اپ