گزارش پایان بیستمین نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی 1392

گزارش پایان بیستمین نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی 1392

بیستمین نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی به پایان رسید.
این نمایشگاه با استقبال بی نظير صاحبان صنایع غذایی و کشاورزی همراه بود و دستاوردهای زیادی را برای این صنعت به ارمغان آورد.
عمران سازان مهاب به عنوان عضو کوچکی از صنعت امید دارد صنعت کشور روز به روز در جهت تکامل سوق داده شود.


پشتیبانی واتس اپ