لیست محصولات صنعتی

لیست محصولات صنعتی

دریافت لیست آخرین محصولات صنعتی

ممبرين

شماره

مارك

مدل

موجودي

توضيحات

1

CSM

RE8040-BE

موجود

 

2

CSM

RE4040-BE

موجود

 

3

CSM

RE8040-BLN

موجود

فشار پايين

4

CSM

RE4040-BLN

به زودي

فشار پايين

5

CSM

RE8040-FEN

موجود

ضد رسوب

6

CSM

RE4040-FEN

موجود

ضد رسوب

7

CSM

RE8040-SHA400

به زودي

دريايي توليد بالا، فشار پايين

8

CSM

RE4040-SHF

به زودي

دريايي توليد بالا، فشار پايين

9

Filmtec

BW30-400 Dry

موجود

 

10

Filmtec

BW30-4040 Dry

موجود

 

11

Filmtec

LCHR-4040

موجود

دفع بالا- توليد بالا

12

Hydranutics

CPA3-8

موجود

 

پرشر وسل

شماره

مارك

مدل

موجودي

توضيحات

1

Vetec

4”*1 Endport 300 psi

موجود

شامل بالشتك و كمربند و ويكتاليك و نيپل

2

Vetec

4”*2 Endport 300 psi

موجود

"

3

Vetec

8”*1 Sideport 300 psi

موجود

"

4

Vetec

8”*2 Sideport 300 psi

موجود

"

5

Vetec

8”*3 Sideport 300 psi

موجود

"

6

Vetec

8”*4 Sideport 300 psi

به زودي

"

7

Vetec

8”*5 Sideport 450 psi

موجود

"

8

Vetec

8”*6 Sideport 450 psi

موجود

"

 

 

پرشر وسل دريايي

شماره

مارك

مدل

موجودي

توضيحات

1

Vetec

4”*1 Endport 1200 psi

موجود

شامل بالشتك و كمربند و ويكتاليك و نيپل

2

Vetec

4”*1 Sideport 1200 psi

موجود

"

3

Vetec

4”*2 Sideport 1200 psi

موجود

"

4

Vetec

4”*3 Sideport 1200 psi

موجود

"

5

Vetec

8”*1 Sideport 1200 psi

موجود

"

6

Vetec

8”*2 Sideport 1200 psi

موجود

"

7

Vetec

8”*3 Sideport 1200 psi

موجود

"

8

Vetec

8”*4 Sideport 1200 psi

موجود

"

9

Vetec

8”*5 Sideport 1200 psi

موجود

"

10

Vetec

8”*6 Sideport 1200 psi

موجود

"

 

مخازن FRP

شماره

مارك

مدل

موجودي

توضيحات

1

Vetec

10*54 top 2.5”

موجود

شامل نازل ¾” و لوله وسط ¾”

2

Vetec

12*48 top 2.5”

موجود

"

3

Vetec

12*65 top 2.5”

موجود

"

4

Vetec

14*65 top 2.5”

موجود

"

5

Vetec

16*65 top 2.5”

موجود

"

6

Vetec

18*65 top 4”

موجود

شامل نازل 1 ½” متمركز و لوله وسط

7

Vetec

21*62 top 4”

موجود

شامل نازل 1 ½” متمركز بالا، خورشيدي پايين، لوله وسط

8

Vetec

24*72 top 4”

موجود

شامل نازل 1 ½” متمركز بالا، خورشيدي پايين، لوله وسط

9

Vetec

30*72 top-and-bottom 6” Threaded

موجود

شامل نازل و آب پخش كن و آب جمع كن بالا و پايين

10

Vetec

36*72 top-and-bottom 6” Threaded

موجود

شامل نازل و آب پخش كن و آب جمع كن بالا و پايين

 

شير هاي مخزن

شماره

مارك

مدل

موجودي

توضيحات

1

Runxin

F56-1”

موجود

شير فيلتر دستي 1 اينچ

2

Runxin

F56D-2”

موجود

شير فيلتر دستي 2 اينچ

3

Runxin

N64D-2”

موجود

شير سختي گير 2 اينچ دستي

4

Runxin

F67b

موجود

شير فيلتر اتوماتيك 1 اينچ

5

Runxin

F63C3/F70a

موجود

شير سختي گير اتوماتيك 1 اينچ، By pass

پمپ تزريق

شماره

مارك

مدل

موجودي

توضيحات

1

EMEC

VCO-0607 PVDF

موجود

ساخت ايتاليا، ظرفيت 6 ليتر در ساعت، فشار 7 بار

2

EMEC

VCO-1010PVDF

موجود

ساخت ايتاليا، ظرفيت 10 ليتر در ساعت، فشار 10 بار

UV

شماره

مارك

مدل

موجودي

توضيحات

1

Wyckomar

UV-250

موجود

ساخت كانادا، 4 gpm ، 900 l/h ، SS304

2

Wyckomar

UV-700

موجود

ساخت كانادا، 8 gpm ، 1800 l/h ، SS304

3

Wyckomar

UV-1200

موجود

ساخت كانادا، 12 gpm ، 2700 l/h ، SS304

4

Wyckomar

UV-3000

موجود

ساخت كانادا، 30 gpm ، 6700 l/h ، SS304

5

Wyckomar

UV-5000

موجود

ساخت كانادا، 50 gpm ، 11000 l/h ، SS304

6

Watersafe

UV6gs

موجود

ساخت تايوان، 6 gpm ، 1300 l/h ، SS304

7

Watersafe

UV12gs

موجود

ساخت تايوان، 12 gpm ، 2600 l/h ، SS304

·         كليه تجهيزات سيستم هاي فوق شامل لامپ، كوارتز و بالاست موجود مي باشد

هوزينگ هاي استيل

شماره

مارك

مدل

موجودي

توضيحات

1

Watersafe

10”*3  SS304

موجود

Top Clamp and Threaded I/Os

2

Watersafe

10”*3  SS316

موجود

3

Watersafe

10”*5  SS304

موجود

4

Watersafe

10”*5  SS316

موجود

5

Watersafe

20”*3  SS304

موجود

6

Watersafe

20”*3  SS316

موجود

7

Watersafe

20”*5  SS304

موجود

8

Watersafe

20”*5  SS316

موجود

9

Watersafe

20”*7  SS304

موجود

10

Watersafe

20”*7  SS304

موجود

11

Watersafe

30”*3  SS304

موجود

12

Watersafe

30”*5  SS304

موجود

13

Watersafe

30”*5  SS316

موجود

14

Watersafe

30”*7  SS304

موجود

15

Watersafe

30”*7  SS316

موجود

16

Watersafe

40”*7  SS304

موجود

17

Watersafe

40”*7  SS316

موجود

·         جهت اطلاع از موجودي فيلتر هاي PP لطفا با شركت عمران سازان مهاب تماس حاصل فرماييد

ازن ژنراتور

شماره

مارك

مدل

موجودي

توضيحات

1

OZOMAX

OZO1-VTTL

موجود

ساخت كانادا، 10 گرم در ساعت با ورودي اكسيژن

2

OZOMAX

OZO2-VTTL

موجود

ساخت كانادا، 20 گرم در ساعت با ورودي اكسيژن

3

OZOMAX

OZO4-VTTL

موجود

ساخت كانادا، 40 گرم در ساعت با ورودي اكسيژن

فلومتر

لطفا جهت اطلاع از موجودي انواع فلومتر با شركت عمران سازان مهاب تماس حاصل نماييد


پشتیبانی واتس اپ