استانداردهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی

استانداردهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی


ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی استاندارد که توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منتشر شده است را در لینک زیر می توانید مشاهده کنید.
دریافت فایل استانداردهای آب آشامیدنی - ویرایش پنجم

آنطور که در متن این استاندارد آورده شده است، هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و رادیواکتیو آب آشامیدنی می باشد و این استاندارد برای آب آشامیدنی کاربرد دارد؛ و برای آب های آشامیدنی بسته بندی شده و آبی که بوسیله آب شیرین کن ها تهیه می گردد کاربرد ندارد.

پشتیبانی واتس اپ