ضدعفونی با ازن و نور ماوراءبنفش

ضدعفونی با ازن و نور ماوراءبنفش

عمران سازان مهاب - کاربرد ازن و دستگاه هایUV در ضدعفونی روز به روز در حال گسترش می باشد کمبود مطالب مورد نیاز در این زمینه به زبان فارسی ما را بر آن داشت تا با استفاده از کتب مرجع، مقالات و سایت های موجود کتابی به صورت  گردآوری شده ارائه کنیم. در نگارش این کتاب سعی شده است که مسائل کاربردی در این زمینه ها آورده شود. امیدواریم با ذکر دیدگاه ها و نظرات خود ما را در تکمیل این کتاب یاری نمایید


در ادامه کتاب ضدعفونی با ازن و نور ماوراءبنفش با فرمت pdf دانلود فرمائید

ضدعفونی با ازن و نور ماوراء بنفش

پشتیبانی واتس اپ