حذف آلودگی نیترات آب با دستگاه تصفیه

حذف آلودگی نیترات آب با دستگاه تصفیه

آلودگی آب در تهران به دلیل وجود نیترات یکی از مهمترین اخبار پاییز سال 93 بوده است. بنا به اظهار رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در جلسه ای که در شورای شهر برگزار گردید در سالی که سپری شد میزان 75%  آب مصرفی شهروندان تهرانی از طریق سدها و 25% آن از طریق چاه های عمیق تامین می شد اما امسال این مقدار به ترتیب به 58% و 42% برای مصرف تغییر یافته است. اگر مراحل تامین آب در سال جاری به این روش ادامه یابد در سال های آتی 40% آب تهران را سدها و 60% آب شرب را چاه ها تامین خواهند کرد.


حذف نیترات با دستگاه تصفیه آب

حذف آلودگی نیترات آب با دستگاه تصفیهوی افزود : ممکن است این سوال برای بعضی از مردم پیش آید که آب چاه چه مشکلی دارد؟ اگر برای تعیین سطح کیفیت آب شاخص نیترات را در نظر بگیریم که میزان آن در آب سدها که از نزولات جوی (تبدیل ابرها که از تبخیر آب دریا بدست آمده اند به قطره های آب) پدید می آید مورد پذیرش و کمتر از 10 میلی گرم در لیتر می باشد. درحالی که این مقدار (نیترات) در آب آلوده چاه ها 60 میلی گرم در لیتر است.

حال در شرایط خشکسالی که هم اکنون حاکم است همواره با مخلوط شدن آب چاه و سد میزان نیترات آب تهران به 30 میلی گرم در لیتر می رسد. به گفته رحمت الله حافظی سازمان جهانی بهداشت می گوید نیترات موجود در آب آشامیدنی کودکان باید کمتر از میزان 10 میلی گرم در لیتر باشد و این مسئله درباره نوزادان زیر 3 ماه اکیداً حائز اهمیت است زیرا می تواند منجر به مرگ آنها شود.مرتبط با: حذف نیترات آب, دستگاه تصفیه آب خانگی, تصفیه آب,


پشتیبانی واتس اپ