مواد شیمیایی

محصولات شیمیایی شرکت عمران سازان مهاب که بر پایه فرمولاسیون پیشرفته می باشد، شامل مواد شستشوی ممبرین، از بین برنده های رسوب و خوردگی، آنتی اسکالانت ها، کربن فعال، رزین، کلر و دیگر موادشیمیایی مورد نیاز در فرایند اسمز معکوس می باشد. کیفیت محصولات موجود امنیت، هزینه، محیط زیست و عملکرد سیستم را افزایش می دهد.
محصولات شیمیایی شرکت عمران سازان مهاب سبب ارتقا در سرعت بازیافت، افزایش بازده عملیاتی، کاهش ریسک رسوب و خوردگی بر روی ممبرین ها می شود.
شرکت عمران سازان مهاب تامین کننده مواد شیمیایی از شرکت های Dequest انگلستان، Purolite، می باشد.

سیستم سختی گیر رزینی
 
سیلیس
 
آنتی اسکالانت های genesis
 
آنتی اسکالانت های flocon
 
آنتی اسکالانت های Avista.Vitec
 
دستورالعمل جهت شستشوی ممبرانها به روش NLR
 
آنتراسیت - anthracite
 
هیپوکلریت کلسیم
 
رزین میکس بد Mixed bed Resin
 
رزین کاتیونی Cation Resin
 
رزین آنیونی Anion Resin
 
اسید شستشوی ممبرین
 
آنتی اسکالانت های Dequest
 
کربن اکتیو ، زغال فعال activated carbon active
 
 

پشتیبانی واتس اپ