OZOMAX

ازن دارای قدرت ضدعفونی 20 تا 30 برابر بیشتر از کلر و مشتقات آن می باشد. مدت زمان مورد نیاز برای گندزدایی ازن معمولا 4 تا 5 مرتبه کمتر از کلر است. علاوه بر این ازن هیچ کدام از ترکیبات سرطانزا و سمی تری هالومتان ها و یا کلر را تشکیل نمی دهد.

کاربردهای ازن ژنراتور

ازن در گستره زیادی از کاربردهای صنایع استفاده می شود که در زیر برخی از آنها آورده شده است:

-          تصفیه آب شرب و کاربرد تصفیه آب شهری

-          ضدعفونی و ذخیره سازی موادغذایی

-          ضدعفونی پاتوژن های منتقله از آب و هوا

-          تصفیه و ضدعفونی آب های بسته بندی

و بسیاری کاربردهای دیگر

ازن ژنراتور صنعتی ozone generator OZOMAX
 
ژنراتور ازن استخری
 
 

پشتیبانی واتس اپ