زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی

زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی

زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی

اهمیت تعویض فیلترهای تصفیه آب و ممبرانها چیست؟

در زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی از آنجایی كه ممبرانها نقش به سزایی در فرآیند تصفیه آب به روش اسمز معكوس را دارند هر ممبرانی عمر مفیدی دارد كه بیشتر از آن عمر نمیكند زیرا با گذشت زمان لایه های داخلی ممبران رسوب میگیرد و آب دیگر نمیتواند از آن عبور كند وكیپ میشود  یكی از دلایلی كه علاوه بر به موقع تعویض كردن فیلترها باعث كیپ شدن ممبرانها میشود
بسته شدن خروجی فاضلاب دستگاه میتواند باشدكه در این صورت باید خروجی فاضلاب  تعویض شود چون ممبرانها باعث از بین رفتن میكروبها و ویروسها و نیترات میشوند پس باید در تعوض به موقع آن بسیار دقت كرد

چه زمانی فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی باید تعویض شوند؟

معمولایكی از اهداف اصلی از خرید دستگاه تصفیه آب استفاده از آب آشامیدنی سالم و با كیفیت است وباید دقت داشت بعد از تهیه دستگاه تعویض هر فیلتری در زمان خودش صورت گیرد اگر هر فیلتر در زمان خودش تعویض نشود علاوه بر اختلال در تصفیه آب آشامیدنی ممكن است باعث آسیب رسیدن به قطعات خود دستگاه هم شود پس با تعویض به موقع فیلترها هم ازآسیب رسیدن به سلامت خود و دستگاه جلوگیری كنیم
نحوه عملكرد فیلترهای تصفیه آب خانگی و زمان تعویض آنها

فیلترpp

فیلتر مرحله اول: از جنس پلی پروپیلن می باشد ووظیفه اصلی آن حذف گل ولای وذرات معلق در آب واملاح آب میباشد زمان تعویض فیلتر PP تقریبا هر ۳ماه یكبار تخمین زده شده و در صورت تعویض نشدن باعث اشباع شدن سریع فیلترهای مرحله دوم وسوم میشود

فیلتر كربن پودری وكربن بلاک

فیلتر مرحله دوم وسوم : از جنس زغال پوسته نارگیل بوده ووظیفه اصلی آنها حذف كلر وبهبود طعم وبوی بد آب است زمان تعویض آن هر۶ماه یكبار بوده ودر صورت تعویض نشدن باعث تخریب سریع ممبرین نیز میشود

فیلتر ممبران

فیلتر مرحله چهارم : یك غشای نیمه تراواست كه وظیفه اصلی آن حذف مواد محلول ونامحلول و ویروس ها ومیكروبها و نیترات و نیتریت و…موجود در آب میباشدزمان تعویض آن هر۲سال یكبار بوده ودر صورت تعویض نشدن باعث میشود آب مصرفی شما به خوبی تصفیه نشده و میكروبعای آن از بین نمیرود در نتیجه باعث بیماری میشود

فیلتر كربن خطی

فیلتر مرحله پنجم : از جنس زغال پوسته نارگیل میباشد كه وظیفه اصلی آن جلوگیری از تغییر یافتن بو ،رنگ ، و طعم آب تصفیه شده و ذخیره شده در مخزن آب دستگاه است زمان تعویض آن هر یك سال یكبار میباشددر صورت تعویض نشدن باعث میشود آبی كه در مخزن برای آشامیدن ذخیره میشود دارای طعم وبو ومزه خوبی نباشد

فیلتر موادمعدنی

فیلتر مرحله ششم: داخل آن سنگهای دلمیت میباشد كه وظیفه اصلی آن وارد كردن موامعدنی مورد نیاز بدن میباشد در صورت تعویض نكردن به موقع باعث میشود خواص سنگها كم شده و مواد معدنی كافی را وارد آب آشامیدنی نكند


بیشتر بخوانید

پشتیبانی واتس اپ