آلودگی آبهای زیرزمینی

آلودگی آبهای زیرزمینی

مثالی از آلودگی آبهای زیرزمینی، لوزاکا، زامبیا، نزدیک بودن محل توالت و یک چاه آب باعث آلوده شدن آب به پاتوژنها و نیترات شده است

مقدمه
آلودگی آبهای زیرزمینی هنگامی رخ می دهد که آلاینده ها بر روی زمین رها شوند و راهی برای ورود به آب های زیرزمینی پیدا کنند. همچنین امکان دارد که یک آلاینده به مقدار کم و بطور ناخواسته در آبهای زیرزمینی وجود داشته باشد، در این حالت بجای آلودگی(pollution)  از عبارت کثیفی(contamination)  استفاده می شود. یک ماده آلاینده می تواند ستونی را در دستگاه aquifer ایجاد نماید. مقدار حرکت و پراکندگی آب داخل این دستگاه نمایانگر مقدار آلودگی در سطح منطقه می باشد. مرز پیشروی این ستون، که لبه ستون نیز نامیده می شود، متاثر از عوامل گوناگونی است که می توانند موجب نامناسب شدن آب برای مصرف انسانها و حیوانات گردند. حرکت این ستون با استفاده از مدلهای انتقال هیدرولوژیکی یا آبهای زیرزمینی مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل آلودگی آبهای زیرزمینی بر روی ویژگیهای خاک، ژئولوژی، هیدروژئولوژی و هیدرولوژی محل و نیز ماهیت آلاینده ها متمرکز می باشد

پدیده آلودگی (pollution) می تواند بدلیل وجود سیستمهای فاضلاب محلی، محل های دفن زباله، جریانات خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب، نشت فاضلاب، پمپ بنزین ها و یا استفاده بیش از اندازه از انواع کودها در کشاورزی بوجود آید. همچنین می تواند بدلیل وجود آلاینده هایی همچون آرسنیک یا فلوراید رخ دهد. استفاده از آب های زیرزمینی آلوده باعث به خطر افتادن سلامت عمومی از طریق ایجاد مسمومیت و یا گسترش بیماریها می شود.
روشها و مکانیزم های گوناگونی در رابطه با انتقال آلاینده ها در آبهای زیرزمینی وجود دارند، از قبیل نفوذ، جذب، بارش و غیره. اثر متقابل آلودگی آبهای زیرزمینی با آبهای سطحی با استفاده از مدلهای هیدرولوژی انتقال مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

آلودگی آبهای زیرزمینی


بیشتر بخوانید:
آلودگی آبهای زیرزمینی
حذف آلودگی نیترات آب با دستگاه تصفیه
کنترل کیفیت آب آشامیدنی با شاخص استاندارد
سیستم اسمز معکوس چگونه کار می کند؟
تاثیر جانمایی سیستم فاضلاب بر آب تصفیه شدهپشتیبانی واتس اپ