بحران آب در كشور چه راه حلی دارد؟

بحران آب در كشور چه راه حلی دارد؟

استاد امپریال كالج لندن، مدیریت آب كشور را گرفتار 'تفكر سازه ای' دانست و گفت: تا وقتی كه سدسازی و طرح های انتقال آب به عنوان سمبل غرور و توسعه در كشور شناخته شوند، بحران آب حل نمی شود

استاد امپریال كالج لندن:
بحران آب در كشور با 'تفكر سازه ای' حل نمی شود

به گزارش نشریه مهندسی آب،كاوه مدنی یكشنبه در سخنرانی با موضوع 'باورهای غلط مدیریت منابع آب ایران' كه در سالن آمفی تئاتر سازمان آب و برق خوزستان تشكیل شد، تصریح كرد: هنوز در كشور ما سازه های بتنی و بزرگی مانند سدها و برج ها به عنوان سمبل توسعه و غرور شناخته می شوند و بر همین اساس بعد از ناكامی در سدسازی نیز به دنبال اجرای طرح های انتقال آب میان حوضه ای و شیرین كردن آب رفته ایم.

تصفیه آب آشادنی و شرب

وی با بیان اینكه ما تشنه توسعه بوده و هستیم و آن را به غلط فهمیده ایم، اظهار كرد: مدیریت منابع آب در كشور گرفتار 'تفكر سازه ای' و 'سندروم ماموریت هیدرولیكی' است كه حل بحران آب را صرفا در ساخت سازه می داند، در حالی كه كشورهای پیشرفته دنیا با تجارب تلخی كه دراین زمینه داشته اند از دهه های 70 و 80 رویكرد خود را تغییر داده اند.
مدنی افزود: با وجود ایجاد مشكلات بسیار و دستورات زیست محیطی مقامات عالی مملكت، این مكتب فكری همچنان ادامه دارد و دنبال سدسازی و طرح های انتقال آب و باروری ابرهاست.

وی با انتقاد از اجرای طرح های انتقال آب میان حوضه ای گفت: اجرای طرح های انتقال آب در مناطق كویری و خشك، فقط آنها را تشنه تر می كند كه نمونه آن اجرای طرح های انتقال آب كوهرنگ یك، 2 و 3 از سرچشمه های كارون به اصفهان است.
این پژوهشگر توضیح داد: وقتی عرضه آب در منطقه ای كه با كمبود آب مواجه است بیشتر شود، تقاضای آب در منطقه به دلیل افزایش مهاجرت و جمعیت و توسعه صنایع و كشاورزی بیشتر خواهد شد، بنابراین باز هم نیاز بیشتر شده و مجبور به اجرای طرح های انتقال آب جدید خواهیم شد.

وی همچنین با بیان اینكه سوءمدیریت منابع آب فقط به عملكرد بخش آب محدود نمی شوداظهار كرد: بسیاری از مشكلات به بخش آب تحمیل شده است زیرا جمعیت، آمایش سرزمین، سیاست های اقتصادی، شهرسازی و راهسازی را بخش آب تعیین نمی كند؛ اگر چه بخش آب واكنش غلطی به این سیاست ها نشان داده است.


مطالب مرتبط
تأمین آب سمنان از خلیج فارس؟
چگونه آب آشامیدنی تصفیه میشود؟
علت های آلودگی آبهای زیرزمینی
انواع آلاینده های آبهای زیرزمینی
چالشهای اساسی برای نجات ذخایر آب
اثر کاهش ریزش های جوی سفره های آبی
سیاست جدید در بخش آب بدلیل کمبود منابع آب

پشتیبانی واتس اپ