اثر کاهش ریزش های جوی سفره های آبی

اثر کاهش ریزش های جوی سفره های آبی

اثر کاهش ریزش های جوی سفره های آبی

 مرکز پژوهش‎های مجلس با اعلام کاهش معنادار ریزش های جوی و روان آبها، اوضاع ذخایر زیرزمینی آبی شور را وخیم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مسائل اساسی بخش آب را در قالب گزارشی مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که آمار و ارقام اخیر مربوط به منابع آب کشور حاکی از کاهش معنادار ریزش های جوی و روان آب است افزود: بررسی وضعیت موجود بخش آب بیانگر آن است که منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش معناداری یافته است.

اوضاع سفره‌های آبی وخیم است/ کاهش معنادار ریزش‌های جوی

علاوه بر آن، آمارها و ارقام نشان می دهند که بیشتر از ۷۰ درصد منابع آب تجدیدشونده کشور استحصال و مصرف می شود. در کنار این موضوع وضعیت وخیم سفره های آب زیرزمینی و برخی زیست بوم های آبی در کشور و بروز مناقشات محلی همگی دلالت بر وجود بحران آب در کشور دارند.

این گزارش می افزاید: با توجه به بحران آب موجود در کشور و همچنین پیش بینی تداوم این بحران، لزوم تغییر جهت گیری ها در برنامه ریزی های بخش آب، کاملا ضروری به نظر می رسد. محورهای اصلی که باید در برنامه ریزی ها و سیاست های بخش آب مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از حکمرانی موثر، توسعه پایدار، مشارکت ذینفعان و ذیمدخلان، اقتصاد آب، مدیریت تامین و عرضه، آب های غیرمتعارف، بازیافت و پژوهش، فناوری و آموزش.


مطالبی که خواندن آنرا توصیه می کنیمپشتیبانی واتس اپ